Vraag van de week: #54 Waar moet ik op letten als mijn werknemer een doelgroepverklaring aanvraagt?

De Banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de Banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Vragen die we eerder beantwoordden:
#1.a Wie vallen er in de doelgroep?
#1.b Waarom is het een beperkte doelgroep?
#2 Hoe weet ik of iemand in de doelgroep Banenafspraak valt?
#3 Ik heb een vacature, waar vind ik de juiste mensen uit de doelgroep?
#4 Hoe maak ik een functie geschikt voor de doelgroep?
#5 Wat is een extra baan volgens de banenafspraak?
#6 Kan iemand ook uit de doelgroep vallen?
#7 Ik heb iemand aangenomen, waar moet ik nu op letten om te zorgen dat het slaagt?
#8 Welke subsidie kan ik krijgen?
#9 Hoe werkt de loonkostensubsidie/loondispensatie en vervalt die na bepaalde tijd?
#10 Hoe werkt een no-risk polis?
#11 Kan ik jobcoaching ook zelf regelen?
#12 Hoe werkt de Praktijkroute?
#13 Hoe werkt de t+2 regel?
#14 Wat levert inclusief ondernemen op?
#15 Telt detachering mee voor de banenafspraak?
#16 Welke aantallen moeten in 2017 behaald worden?
#17 Kan ik ook iemand op proef krijgen?
#18 Hoe zorg ik voor draagvlak in mijn organisatie?
#19 Wat is de mobiliteitsbonus?
#20 Kan er iemand bij mij langskomen voor uitleg?
#21 Welke aanpassingen op de werkplek kan ik doen?
#22 Gaat de Banenafspraak alleen over Wajongers?
#23 Hoe werkt Loonwaardemeting?
#24 Wat heb ik, als werkgever, te maken met beschut werk?
#25 Wat is Social Return on Investment (SROI)?
#26 Hoe kom ik in contact met plaatsende organisaties?
#27 Wat betekent inbesteden?
#28 Is er ook invloed op de werksfeer?
#29 Wat is de stand van zaken?
#30 Hoe zit het met de administratieve belasting bij het aannemen van een werknemer met een arbeidsbeperking?
#31 Mag iemand die al eerder bij me gewerkt heeft meetellen voor de afspraak?
#32 Hoe zit het nu precies met de quotum van de overheid?
#33 Vallen mensen met een WIA-uitkering onder de doelgroep Banenafspraak?
#34 Tellen werkzaamheden die ik uitbesteed aan de SW-bedrijven mee voor de Banenafspraak?
#35 Ik loop bij de realisering van banen tegen hindernissen aan, bij wie kan ik terecht?
#36 Geldt de Wet Werk en Zekerheid ook voor mensen in de doelgroep?
#37 Hoe kan ik een jobcoach het beste inzetten?
#38 Inclusief ondernemen, ik ben benieuwd hoe andere ondernemers dit doen, waar vind ik hen?
#39 Hoe ga ik om met een werknemer met een beperking die veel ziek is?
#40 Wat verandert er in 2018 aan de T+2 regeling?
#41 Telt uitzendwerk mee voor de Banenafspraak?
#42 Ik heb een bestaande vacature met vaste taakomschrijving, kan ik die ook inzetten voor mensen met een beperking?
#43 Geldt de no-riskpolis ook voor mensen die vanuit een bestaande baan in het Doelgroepregister komen (Praktijkroute)?
#44 Wat is het loonkostenvoordeel (LKV)?
#45 Organiseren jullie dit jaar ook een Dag van de Duizend Voorbeelden?
#46 Welke rol spelen detacheringen in de marktsector bij het bepalen van het target voor de Banenafspraak?
#47 De quotumregeling wordt aangepast, wat houdt dat in?
#48 Mijn leden hebben te maken met de Banenafspraak, hoe sta ik hen als brancheorganisatie bij?
#49 Kan ik ervaringen met de Banenafspraak delen en suggesties voor verbeteringen aandragen?
#50 De Dag van de 1000 Voorbeelden, wat was dat ook al weer?
#51 Ik wil aan de slag met passende werkplekken creëren, ofwel functiecreatie. Zijn er voorbeelden?

Antwoord:

Met de doelgroepverklaring toont een werknemer aan dat hij/zij een uitkering had voordat hij/zij in dienst kwam. Met deze verklaring kunnen werkgevers in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel (LKV). De verklaring is aan te vragen bij de gemeente. Het is goed om hierbij op de hoogte te zijn van een aantal zaken. We zetten ze voor u op een rij.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen werknemers hun werkgevers machtigen om de doelgroepverklaring aan te vragen bij UWV of gemeente. Met deze machtiging kunt u een doelgroepverklaring aanvragen. U moet als werkgever zelf een deel invullen en uw werknemer moet een deel invullen. De machtiging stuurt u vervolgens per post naar het UWV. Heeft u een kandidaat via de gemeente? Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt.

Als uw werknemer (of u namens uw werknemer) een doelgroepverklaring aanvraagt, kan dat maximaal 1 maand voor de datum waarop u hem in dienst neemt of herplaatst, en niet later dan 3 maanden na deze datum. Gebeurt het later, dan heeft de werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring. En de werkgever heeft dan geen recht op het loonkostenvoordeel.

Een werknemer kan een doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente als hij:

  • 56 jaar of ouder is, maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt;
  • recht had op bijstand of een IOAW- of IOAZ-uitkering;
  • hij geen beschut werk doet via de gemeente;
  • het afgelopen half jaar niet bij deze werkgever heeft gewerkt.

Doelgroepverklaring en privacy

Bij de werving en selectie willen potentiële werkgevers graag weten of kandidaten in aanmerking komen voor loondispensatie dan wel loonkostensubsidie. Dit staat echter alleen in de zogeheten doelgroepverklaring en werkgevers (of bemiddelaars) mogen, zo volgt uit de privacywetgeving, deze verklaring in de wervings- en selectiefase niet opvragen bij het UWV. Ook mag een bemiddelaar niet verwerken welk soort aandoening de persoon heeft.

By |2018-04-25T11:24:31+02:0025 april 2018|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok