Banenafspraak2020-10-16T20:34:18+02:00

Banenafspraak, Participatiewet, quotumregeling…

hoe zit dat nou in elkaar?

Werkgevers in de marktsector hebben 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking beloofd. Dit noemen we de Banenafspraak. Samen zetten we ons hiervoor in omdat we willen dat iedereen in Nederland mee kan doen. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid. Samen met de 360.000 Nederlandse ondernemers gaan we voor de 100.000 banen. Doet u mee?

Wat levert het mijn onderneming op?

Werken met mensen met een arbeidsbeperking is een verrijking van uw organisatie:

  • Door een bepaald takenpakket te geven aan mensen met een arbeidsbeperking (jobcarving), hebben bestaande medewerkers meer tijd voor bijvoorbeeld acquisitie, research & development en klantcontact.
  • Steeds meer aanbestedingen, zeker van overheden, vragen om social return on investment.
  • Er zijn verschillende ondersteuningsmiddelen, zowel financiële tegemoetkomingen als begeleiding in natura.
  • U kunt een medewerker specifiek voor uw bedrijf opleiden en heeft dan een loyale werknemer die voor u door het vuur gaat.

Weten hoe dat in de praktijk werkt? Bekijk de verhalen van de ondernemers die het al doen!

Voor wie?

In de Banenafspraak geven we kansen aan:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100 procent van het minimumloon kunnen verdienen;
  • mensen met een Wsw-indicatie;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • mensen met een WIW- of ID-baan.

De mensen om wie het gaat, staan in het doelgroepregister. Het UWV beheert dit register. U kunt bij hen navragen of een kandidaat in dit register staat. Bij ‘Hoe vind ik een geschikte kandidaat’ vindt u organisaties die u hierbij kunnen helpen.

En de Quotumwet dan?

Oorspronkelijk wilde het kabinet elke werkgever met meer dan 25 werknemers verplichten tot een quotum van 5% medewerkers met een arbeidsbeperking. Wie er niet aan voldeed, zou een boete krijgen. Onze werkgeversorganisaties zijn daarop in gesprek gegaan met het kabinet en werknemersorganisaties, en hebben deze verplichting om kunnen buigen naar een vrijwillige afspraak voor iedere ondernemer, groot of klein. Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemers het belang zien van het laten meedoen van mensen met een arbeidsbeperking, voor hun organisatie en voor de maatschappij. Quota en boetes zijn daarvoor niet nodig. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de Banenafspraak zoals hierboven beschreven. Als we de aantallen uit de Banenafspraak niet halen, bestaat de kans dat de Quotumwet er alsnog komt. Als we ons als werkgevers gezamenlijk inzetten voor 100.000 banen, gebeurt dat niet!

Vraagformulier

Wilt u meer weten over dit initiatief of u aansluiten? Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met u op.

ErvaringenMeldpunt

Bent u als werkgever aan de slag met de Banenafspraak? Dan zijn wij benieuwd naar uw ervaringen.

Kennisdocument:
Veel gestelde vragen

Wet banenafspraak en
quotum arbeidsbeperkten

download

Rijksoverheid
over de Participatiewet

Nieuws, wetswijzigingen
en publicaties.

Ga naar website

UWV: Werken
aan perspectief

Informatie over
Wet banenafspraak

Meer informatie

Doelgroepregister
arbeidsbeperkten

Informatie over
het Doelgroepregister

Meer informatie

Arbeidsmarkt-
regio’s

Alle contactgegevens bij elkaar

Naar de kaart

Brochure

Arbeidsparticipatie vanuit een financieel perspectief.

download

Ga samen met ons
voor de 100.000 banen!

Vraag het logo aan en
laat zien dat u meedoet!

Vraag aan

Wilt u invloed uitoefenen op de uitvoering van de Banenafspraak in uw regio?

Neem contact op met de regionale vertegenwoordiger.
VNO NCW Noord
VNO NCW West
LWV
VNO NCW Midden
Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok