Vraag van de week: #13 Hoe werkt de t+2 regel ofwel de meeteltermijn?

De Banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de Banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Antwoord:

Zolang iemand tot de doelgroep van de banenafspraak behoort, staat hij in het doelgroepregister. Voldoet iemand niet meer aan de criteria voor opname in het doelgroepregister? Dan blijft hij in principe geregistreerd staan tot en met 31 december van het lopende jaar plus nog twee jaar daarna. Hij telt al die tijd mee voor de banenafspraak.

Deze ‘meeteltermijn’ wordt de t+2 regel genoemd. Dit is ingebouwd om een werkgever er niet mee te confronteren dat een werknemer die in het doelgroepregister staat ineens niet meer meetelt voor de banenafspraak. De toepassing hiervan geldt wanneer de basis voor opname in het doelgroepregister vervalt, bijvoorbeeld bij:

  • eindigen recht op Wajong (bijvoorbeeld omdat iemand gedurende een bepaalde periode weer zelfstandig het wettelijk minimum loon kan verdienen);
  • vervallen WSW-indicatie;
  • eindigen Wiw/ID-baan.

In een aantal gevallen wordt de registratie van een persoon direct beëindigd en geldt de t+2 regel niet. Dit is bij overlijden, emigratie, bereiken AOW-leeftijd, beschut werken of als er duurzaam geen arbeidsvermogen meer is. Die persoon telt vanaf dat moment niet meer mee voor de banenafspraak.

Werkgeversportaal

Wilt u weten of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister staat? U kunt dit online opvragen via het werkgeversportaal op uwv.nl/werkgevers. Staat achter een burgerservicenummer een einddatum vermeld? Dan wordt zijn registratie in het doelgroepregister op die datum beëindigd. De eventuele t+2 periode is hierin automatisch berekend.

Meer informatie vindt u op uwv.nl/doelgroepregister.

 

By |2017-11-07T11:18:26+02:007 maart 2017|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok