Het Sociaal Innovatiefonds maakt de business case van een inclusieve werkvloer sluitend

By |2020-09-25T13:27:22+02:0025 september 2020|Columns, Nieuws|

Een inclusieve arbeidsmarkt staat hoog op de (politieke) agenda. Maar pakken we het wel op de juiste manier aan? Als we echt een duurzaam verschil willen maken, is intrinsieke motivatie bij de werkgever cruciaal. Dat bereiken we niet door te compenseren voor misgelopen loonwaarde, maar wél met een sluitende business case. Daarvoor wordt nu [...]

Panklaar plan voor een werkelijke participatiesamenleving

By |2020-09-17T23:34:20+02:0017 september 2020|Columns, Nieuws|

Onlangs presenteerden we als FNV het rapport De waarde van werk verzilveren. Het derde rapport in de door ons afgeleverde serie rapporten over hoe de positie van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt structureel en duurzaam kan worden verbeterd. Al jaren constateert de FNV dat banen voor mensen met een arbeidsbeperking onvoldoende tot [...]

Vraag van de week: Zijn de voorzieningen voor thuiswerken verruimd?

By |2020-09-16T17:12:38+02:0016 september 2020|Nieuws, Vraag van de week|

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen. Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak: Werkgevers [...]

Sociaal Cultureel Planbureau publiceert ‘Sociale staat van Nederland’

By |2020-09-12T18:13:40+02:0014 september 2020|Nieuws|

De coronacrisis lijkt tot nu toe een beperkte impact te hebben op ons welbevinden, maar er zijn ook zorgen. Met name voor sectoren die hard zijn geraakt en mensen met flexibele contracten, waaronder relatief veel jongeren, lager-opgeleiden, mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit staat in de 'De sociale staat van [...]

UWV versoepelt toekenning voorziening thuiswerken

By |2020-09-12T17:46:14+02:0011 september 2020|Nieuws|

Wie voor z’n werk afhankelijk is van een voorziening (bijvoorbeeld een brailleleesregel), kan hiervoor een vergoeding aanvragen bij UWV. Nu de overheid vanwege corona adviseert om zoveel mogelijk thuis te werken, is de uitvoering rond voorzieningen voor de thuiswerkplek verruimd. Lees meer>>

Vraag van de week: Wat betekent NOW 3 voor de banenafspraak?

By |2020-09-09T14:14:00+02:009 september 2020|Nieuws, Vraag van de week|

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen. Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak: Werkgevers [...]

Hoe gaat het nu met jou?

By |2020-09-04T12:15:24+02:004 september 2020|Columns, Nieuws|

In mijn boek ‘Vijf jaar realiteit van de Participatiewet’ schrijf ik verhalen over de ervaringen van mensen met een indicatie Banenafspraak, een Wajong zonder arbeidsvermogen en mensen met een Bijstandsuitkering. Het plan om al die verhalen met evenveel aandacht samen te vatten in één boek, is me helaas niet gelukt. Mijn boek zal niet [...]

Extra steun voor banenafspraak

By |2020-09-12T17:47:07+02:0031 augustus 2020|Nieuws|

Er komt een tijdelijke impuls om mensen uit de banenafspraak betrokken te houden bij de arbeidsmarkt. Dat is een van de sociale maatregelen uit het steun- en herstelplan dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees meer>>

Meer berichten laden
Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok