Team2019-05-31T15:03:18+02:00

Over het landelijke team

Het landelijk team coördineert de informatievoorziening en verbindt partijen in heel Nederland.

Team

Veel activiteiten om de banen concreet te realiseren, gebeuren in de regio’s, bij sectororganisaties en met hulp van onze partners. Deze partners vindt u onderaan elke inhoudelijke pagina op deze website.

Aart van der Gaag

COMMISSARIS VAN HET PROJECT ‘OP NAAR DE 100.000 BANEN

Als commissaris van het project ‘Op naar de 100.000 banen is Aart van der Gaag vanaf het begin het boegbeeld van het initiatief. Hij werkte onder andere bij de koepel Sociale Werkvoorziening, was directeur van een arbeidsbureau en van de uitzendorganisaties Start en Vedior. In 2000 werd hij directeur van de ABU, de branchevereniging van uitzendorganisaties, en van mei 2014 tot juli 2016 was hij daar voorzitter.

Martine Schuijer

PROJECTMANAGER
mail

Wat ik doe?

Ik ben verantwoordelijk voor de resultaten van ons project. Input uit de praktijk (de praktijkverhalen) probeer ik om te zetten in elementen die wij in onze lobby kunnen gebruiken. Daarnaast verbind ik regionale initiatieven aan de landelijke doelstelling om 100.000 banen te creëren. Met het ondersteunen van werkgevers, organisaties en ambassadeurs werken we toe naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Waarom dit project?

Zowel voor werkgevers als werkzoekenden biedt dit project goede kansen. Vanuit mijn persoonlijke drive om talenten van mensen tot uiting te laten komen, draag ik er graag aan bij om de kansen te verzilveren!

Henk Krauwel

PROJECTCOÖRDINATOR
mail

Wat ik doe?

Ik instigeer en stimuleer projecten om de doelen uit de Banenafspraak te verwezenlijken.

Waarom dit project?

Ieder mens heeft er recht op om zijn talenten en dromen te realiseren. Dat spreekt mij aan in dit project

Kees Jan van Kesteren

COMMUNICATIE-ADVISEUR
mail

Wat ik doe?

Ik probeer de boodschap van het 100.000 banenproject zo veel mogelijk en zo duidelijk mogelijk te verspreiden.

Waarom dit project?

Iedereen verdient een kans om gewoon aan de slag te gaan. Ik ben graag betrokken bij een project dat zo’n belangrijk maatschappelijk doel heeft.

Anneke Hafkamp

PROJECTMEDEWERKER
mail

Wat ik doe?

Ik zorg voor de coördinatie van de evenementen en voorbeelden en stem af met de regionale organisatoren.

Waarom dit project?

Het is zo gaaf om te zien dat er, met een beetje goede wil, zoveel kansen zijn voor zowel werkgevers als werkzoekenden. Om met elkaar de verbinding te kunnen leggen maakt van elke dag een zonnige.

Initiatiefnemers

VNONCW

VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. De bij VNO-NCW aangesloten bedrijven en (branche)organisaties vertegenwoordigen 90 procent van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector. VNO-NCW behartigt de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven zowel op nationaal als op internationaal niveau.

MKB-Nederland

Met ruim 186.000 bedrijven en instellingen uit 150 brancheorganisaties en 250 regionale en lokale ondernemersverenigingen is de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland dé centrale werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf.

LTO Nederland

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie.

Mede mogelijk gemaakt door

Het project Op naar de 100.000 banen is mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl.

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok