columns2017-01-27T12:16:27+00:00

Columns

Grenzen voorbij

Een 25 meter lange blauwe vinvis kijkt op mij neer in een overvolle zaal in het Natural History Museum in Londen als ik in mijn rolstoel de “Oscar” in de natuurfotografie ontvang. In een [...]

Partnerschap vanuit vertrouwen en wederkerigheid

Vertrouwen in de toekomst, de titel van het regeerakkoord 2017. Het vertrouwen in de overheid van ondernemers, die werkplekken creëren voor mensen met een beperking, kreeg direct een deuk. In hetzelfde regeerakkoord werd namelijk [...]

Vijf jaar

In 2019 ben ik vijf jaar met de banenafspraak bezig. In de jaren ervoor lobbyde ik nog namens de uitzendkoepel ABU (samen met vele gehandicaptenorganisaties en andere belanghebbenden) tegen de quotumwet. We deden dit [...]

Omarmen van maatschappelijk gedreven starters!

Jonge ondernemers zijn steeds meer op zoek naar het ondernemen met een bedoeling. Alleen maar winst maken is niet het ultieme doel. Maatschappelijke relevantie en het gevoel hebben dat je iets bijdraagt aan een [...]

Samenleving loopt honderdduizenden talenten mis

3 december was de 26ste internationale dag voor mensen met een beperking. Een goede gelegenheid heel Nederland op te roepen om beter te kijken naar de talenten van mensen met een handicap. Nederland loopt [...]

Een continuüm van werk

Het is schrijnend dat de mismatch tussen de vacatures van de markt en de ‘kandidaten’ uit de kaartenbakken van gemeenten en UWV meer en meer toeneemt. De markt heeft dringend behoefte aan medewerkers. In [...]