columns2017-01-27T12:16:27+00:00

Columns

Het brede offensief

Staatssecretaris Tamara van Ark verraste werkelijk alles en iedereen met haar besluit de loondispensatie in te trekken en met een breed offensief te komen om de Banenafspraak een impuls te geven. Meteen na haar [...]

Samen kom je verder

Enige tijd geleden presenteerden VNO-NCW Brabant Zeeland, in samenwerking met ‘Op naar de 100.000 banen’ een zogenaamd 10-puntenplan. In feite een manifest waarin de werkgeversvertegenwoordigers nog eens duidelijk op papier hebben gezet wat zij [...]

Loondispensatie komt er niet. Nu rust en eenvoud!

Als het gaat over inclusie in Nederland ging de discussie de afgelopen tijd vooral over het kabinetsvoorstel een loondispentatiesysteem in te voeren. De afgelopen periode peilde ‘Op naar de 100.000 banen’ de verschillende meningen [...]

100% gericht op continuïteit

Banen creëren is de afgelopen jaren als één van de oplossingen aangedragen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Maar in hoeverre levert dit iets op voor zowel [...]

Echte banen tellen

Wederom goed nieuws voor mensen met een arbeidsbeperking: sinds 2013 hebben bedrijven 30.000 extra participatiebanen gecreëerd, 4000 meer dan de tussentijdse doelstelling. Hiermee blijft zicht op het streefcijfer van 100.000 extra banen in 2026. [...]

Op zoek naar een duurzame derde weg

Later dit jaar zal staatssecretaris Van Ark het kabinetsvoornemen om loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie nader toelichten. De werkgevers van netwerk De Normaalste Zaak denken dat het mogelijk moet zijn om een voorstel te [...]