Vraag van de week: Wat is de peildatum voor het berekenen van het quotum van 2020?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Bij de banenafspraak worden de resultaten aan het einde van het jaar, op 31 december, op landelijk niveau gemeten. Op 1 januari 2013 is de zogeheten nulmeting verricht. De nieuwe cijfers die jaarlijks worden gepubliceerd, worden afgezet tegen de stand van zaken op die datum.

Het kabinet monitort jaarlijks of werkgevers de afgesproken aantallen banen hebben gerealiseerd. Het ministerie van SZW publiceert jaarlijks de resultaten van de banenafspraak. Deze monitor geeft op landelijk niveau inzicht in hoeveel extra banen werkgevers hebben gerealiseerd. De meting waaruit blijkt hoeveel banen er gerealiseerd zijn in 2020 vindt plaats in 2021. De afgelopen jaren is het overzicht steeds in juli gepubliceerd. Dat betekent niet dat pas in de zomer van 2021 cijfers over het jaar ervoor bekend worden. UWV publiceert vier keer per jaar een kwartaalrapportage met voorlopige cijfers over de banenafspraak. De meest recente werd in januari uitgebracht en belicht de prestaties in het derde kwartaal van 2019.

Als de aantallen uit de banenafspraak niet gehaald worden, treedt een quotumregeling in werking. Echter: het kabinet heeft besloten dat een eventuele quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 zal worden geheven.

Voor de werkgevers uit de marktsector gelden sowieso nog de aantallen uit de de banenafspraak, omdat zij de afgesproken aantallen steeds hebben gerealiseerd. Voor 2020 is er vastgesteld dat er in totaal 67.500 banen gerealiseerd moeten worden, waarvan 17.500 voor de overheidssector en 50.000 voor de marktsector. Het gaat hierbij om extra banen bij reguliere werkgevers ten opzichte van het aantal werkende mensen uit de doelgroep op 1 januari 2013 (de peildatum).

By |2020-02-26T18:12:49+02:0012 februari 2020|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok