Vraag van de week: Voor welke groep binnen de brede doelgroep banenafspraak moeten we nog meer ons best doen om banen te creëren?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Tijdens de bijeenkomst, die we op 1 juli organiseerden over de banenafspraak in tijden van corona, stelden de ruim 100 kijkers meerdere vragen aan de panelleden. De komende weken behandelen we die vragen in deze rubriek.

Eind 2019 stonden er circa 225.000 mensen in het doelgroepregister. Hieronder zijn bijvoorbeeld schoolverlaters van het speciaal- en praktijkonderwijs, mensen die onder de Participatiewet vallen, van wie UWV vaststelt dat zij niet zelfstandig 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, en mensen die via de praktijkroute in het register zijn gekomen.

Kortom: de doelgroep banenafspraak is breed en daarmee voor werkgevers soms diffuus te noemen. Vanzelfsprekend is er maatwerk nodig om mensen die op de arbeidsmarkt komen, of hun baan verliezen, naar werk te begeleiden. Dit is maatwerk op individueel niveau, afhankelijk van de wensen en behoeften van de werkzoekenden en de werkgevers. Dat betekent wat ons betreft echter niet dat er binnen de doelgroep banenafspraak een onderscheid gemaakt zou kunnen of moeten worden.

Het is van het allergrootste belang dat de boodschap dat inclusie loont, ook in economisch mindere tijden, voor de gehele doelgroep banenafspraak vol overtuiging wordt uitgedragen.

By |2020-09-12T20:10:37+02:0024 juli 2020|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok