Trendrapportage Banenafspraak eerste kwartaal 2020: corona werpt schaduw vooruit

UWV publiceerde vandaag de regionale trendrapportage Banenafspraak over het eerste kwartaal van 2020. Per 31 maart van dit jaar zijn er 58.763 extra banen bijgekomen. Dit betekent een lichte daling van het aantal banen ten opzichte van het vierde kwartaal 2019. De coronacrisis, begonnen in maart, werpt zijn schaduw vooruit.

De ruim 50.000 reguliere dienstverbanden zijn als volgt te verdelen: 5244 banen bij de overheid en 45.327 bij marktwerkgevers. Daarnaast waren er 8192 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Banen in deze categorie worden pas bij de jaarmeting onderverdeeld naar overheid en markt.

Daling
Net zoals vorig jaar is het aantal banen in het eerste kwartaal iets gedaald ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. Dit valt deels te verklaren met het seizoensgebonden verlies aan werkuren in het eerste kwartaal van het jaar. In totaal spreekt UWV over een netto banenverlies van 3029 banen. Vorig jaar in het eerste kwartaal was dat circa de helft.

Corona werpt schaduw vooruit
De daling in banen is dus groter dan vorig jaar. UWV heeft enkel inzicht in de aantallen banen en niet in de reden van baanverlies. De coronamaatregelen golden vanaf half maart en de voorafgaande weken werden ook al gekenmerkt door een grote onzekerheid. Het is dan ook geen gewaagde voorspelling dat de coronacrisis in de laatste weken van het eerste kwartaal zijn schaduw vooruit heeft geworpen.

“Deze eerste cijfers bevestigen onze zorgen,” zegt Aart van der Gaag, aanjager van de projecten ‘Op naar de 100.000 banen’ en ‘Op naar de 25.000 banen. “De coronacrisis zal gevolgen hebben voor de Banenafspraak. Belangrijk is wel te bedenken dat de doelgroep Banenafspraak, volgens alle nu beschikbare informatie, proportioneel ten opzichte van de rest van de arbeidsbevolking wordt getroffen.”

Werk naar werk
Een aantal economische sectoren is hard getroffen, bijvoorbeeld de horeca waar veel mensen met een arbeidsbeperking werk hebben gevonden. In andere sectoren, onder ander logistiek of distributie, wordt nog wel gezocht naar mensen. Van der Gaag: “De komende periode zal het nog belangrijker zijn om in te zetten op de begeleiding van werk naar werk. Dat vraagt maatwerk richting werkzoekenden en werkgevers in sectoren waar behoefte is aan menskracht”.

Rol gemeenten
Cruciaal daarvoor zal zijn dat gemeenten, ondanks de extra taken die zij de afgelopen maanden al moesten vervullen in het sociaal domein, de middelen blijven houden om te investeren in de begeleiding van werkzoekenden en werkenden met een arbeidsbeperking. “De plekken zijn er binnen marktsectoren en zeker ook bij overheidswerkgevers,” stelt Van der Gaag.

Van der Gaag noemt het de opgave van werkgevers om bij vacatures te blijven denken aan mensen met een arbeidsbeperking en de opgave van de politiek om er voor te blijven zorgen dat de randvoorwaarden kloppen. Dan kunnen mensen met een arbeidsbeperking gematcht worden op een vacature en geholpen worden met de nodige begeleiding. Van der Gaag: “Door waar mogelijk mensen naar nieuw werk te begeleiden en voor het overige in te zetten op baanbehoud, kunnen we de Banenafspraak door deze moeilijke periode loodsen.”

De regionale trendrapportage banenafspraak over het eerste kwartaal 2020 vindt u hier (pdf). Sinds enkele weken stelt UWV de Banenafspraak ook beschikbaar via een interactief dashboard. Dit dashboard biedt inzicht in de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio.

By |2020-07-23T14:50:10+02:0023 juli 2020|Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok