Vraag van de week: Zouden werkgevers, die deel willen nemen aan de NOW-regelingen, niet aan de voorwaarde moeten voldoen dat ze over een jaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst moeten nemen?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Zouden werkgevers, die deel willen nemen aan de NOW-regelingen, niet aan de voorwaarde moeten voldoen dat ze over een jaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst moeten nemen?

Antwoord

Het stimuleren van veranderingen op de arbeidsmarkt is een veelomvattend proces. Het klinkt weliswaar verleidelijk om inclusieve eisen te koppelen aan ondersteuningsregelingen als de NOW. Toch is dat ons inziens niet verstandig.

De achterliggende vraag van de Banenafspraak is namelijk: hoe stimuleren we dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een baan krijgen? Een vereiste daarvoor is een gezonde economie. Is er niet voldoende werkgelegenheid in veel sectoren van de economie, dan heeft automatisch ook de Banenafspraak daaronder te leiden. Ondernemers hebben een beroep gedaan op de NOW-regelingen om hun bedrijven in moeilijke tijden overeind te houden. Dan is het niet gepast om daar regelingen aan te koppelen over een eventueel toekomstig personeelsbeleid.

Belangrijker nog is de ervaring van de afgelopen jaren. Verreweg de meeste banen die zijn gerealiseerd voor mensen uit de doelgroep, kwamen op het conto van intrinsiek gemotiveerde werkgevers. Niet de dreiging van een quotum of een boete, maar het zich langzaam uitbreidende besef dat inclusie de moeite waard is, zowel bedrijfseconomisch als maatschappelijk, maakt dat de arbeidsmarkt steeds inclusiever wordt.

Juist nu, juist in tijden dat veel werkgevers het moeilijk hebben, moeten we op deze positieve en inclusieve weg doorgaan om er samen voor te zorgen dat zoveel mogelijk werkgevers kansen blijven bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

By |2020-07-27T10:38:14+02:0029 juli 2020|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok