Vraag van de week: vanaf wanneer is het scholingsbudget STAP beschikbaar?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 80 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Het scholingsbudget STAP (Stimulans ArbeidsmarktPositie) wordt vanaf 1 januari 2022 geopend. Het vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Dit blijkt uit de concept-subsidieregeling, die minister Koolmaas naar de Tweede Kamer stuurde.

De regeling is bedoeld voor iedereen. Eerder wees de Tweede Kamer er in een motie nadrukkelijk op dat het leerbudget beschikbaar moet zijn voor: ‘iedere Nederlander tot de AOW-gerechtigde leeftijd, ongeacht het onderwijsniveau, het hebben van een startkwalificatie, flex-, deeltijd- of zelfstandig werk, het hebben van een uitkering, of het niet-uitkeringsgerechtigd zijn.’

Met het STAP-budget kunnen werkenden en niet-werkenden maximaal 1.000 euro budget aanvragen voor een scholingsactiviteit. De STAP-budgetregeling is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en zal uitgevoerd worden door UWV. Per jaar is € 218 miljoen beschikbaar voor STAP-budgetten. Daarmee kunnen elk jaar ongeveer 200.000 tot 300.000 mensen een gesubsidieerde scholingsactiviteit volgen.

Voor mensen die meer ondersteuning nodig hebben, kan ondersteunend aan het STAP-budget ook ontwikkeladvies worden geboden middels adviesgesprekken. Door te laten zien waar de ontwikkelkansen op de arbeidsmarkt liggen en welke scholing daarvoor nodig en/ of haalbaar is, kan een adviestraject mensen helpen bij de keuze voor relevante scholing.

Zie ook:
Is het nieuwe scholingsbudget STAP ook bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking?

By |2021-04-21T13:12:12+02:0021 april 2021|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok