Vraag van de week: Is het nieuwe scholingsbudget STAP ook bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking?

De Banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de Banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 80 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Ja. De nieuwe regeling STAP (Stimulans ArbeidsmarktPositie) is bedoeld voor iedereen. De Tweede Kamer wees er in een motie nadrukkelijk op dat het leerbudget beschikbaar moet zijn voor: ‘iedere Nederlander tot de AOW-gerechtigde leeftijd, ongeacht het onderwijsniveau, het hebben van een startkwalificatie, flex-, deeltijd- of zelfstandig werk, het hebben van een uitkering, of het niet-uitkeringsgerechtigd zijn.’

Het scholingsbudget zal 1.000 tot 2.000 euro per persoon bedragen en vervangt de huidige fiscale scholingsaftrek. Wie een opleiding wil gaan doen, kan zich straks online aanmelden voor het STAP-budget en een opleiding aangeven. Veel verschillende opleidingen en cursussen komen in aanmerking. STAP kan bijvoorbeeld worden ingezet om een mbo-diploma of een sector-erkend certificaat te halen. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling. Mensen hoeven de opleiding dus niet voor te schieten.

De regeling is dus geopend voor alle Nederlanders op de arbeidsmarkt. Alleen mensen die recht hebben op studiefinanciering of andere vormen van publieke financiering van onderwijs komen niet aanmerking voor STAP. Tussen de 100.000 tot 200.000 mensen zullen naar verwachting gebruik kunnen maken van de nieuwe regeling. Wie te laat zijn of haar aanvraag indient heeft, moet ook even pas op de plaats maken. Als het budget voor het jaar is uitgeput, worden geen nieuwe aanvragen meer goedgekeurd. Wanneer het STAP-budget precies beschikbaar komt, zal rond de zomer bekend worden gemaakt.

By |2019-06-19T14:06:09+02:0019 juni 2019|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok