OmbudsSpits: een werkgeverssignaal

Als OmbudsSpits ontvang ik signalen en haal ik signalen op van mensen met een arbeidsbeperking (werknemers, werkzoekenden en zelfstandigen) en van werkgevers.

De afgelopen tijd ben ik met acht werkgevers in gesprek geweest over de vraag: Wat gaat er goed en wat zijn de knelpunten voor werknemers met een progressieve of wisselende beperking binnen de organisatie?

In de verschillende gesprekken kon ik vier belangrijke knelpunten distilleren:

Bespreekbaar maken
Een deel van zowel het probleem als de oplossing ligt bij werkgevers zelf. Voor het in dienst nemen (en houden) van deze werknemers is vanuit de kant van de leidinggevende betrokkenheid, begrip en acceptatie onmisbaar. Communicatie van de werknemer is ook cruciaal.

Het is van belang dat mensen zelf zo duidelijk mogelijk aangeven wat ze wel of niet kunnen en welke ondersteuning ze nodig hebben om naar hun mogelijkheden te kunnen werken. Hoe meer de progressieve of wisselende beperking en wat er (nog) mogelijk is bespreekbaar is voor leidinggevende, collega’s en de werknemer zelf, hoe groter de kans op (langer) behoud van werk binnen de organisatie.

Omgang met uren en mogelijkheden
Er kwam uit de gesprekken ook duidelijk naar voren dat werkgevers er goed aan doen buiten de ‘standaard’ te denken. Dit geldt zowel voor het aantal uren dat iemand kan werken als voor het precieze takenpakket. Vaak zal er immers werk aangepast moeten worden, om zo aan te sluiten bij wat de werknemer (nog) wel kan.

Afhankelijkheid van UWV
Werkgevers ervaren het gebrek aan ondersteuning van UWV, met name bij het toekennen van noodzakelijke voorzieningen, als het grootste knelpunt. Werkgevers ervaren vaak een te starre houding van het UWV: te veel hechtend aan de formele processen, te weinig oog voor maatwerk en te weinig menselijke maat.

Belemmeringen in wet- en regelgeving
De helft van deze werkgevers noemt de vormgeving van de huidige no-riskpolis als belemmering: voor diverse mensen met een progressieve of wisselende beperking geldt deze niet. Daarnaast vinden sommige werkgevers het ook belemmerend dat diverse mensen met een progressieve of wisselende beperking niet in het doelgroepregister kunnen komen. Bijvoorbeeld mensen die al werknemer zijn en langdurig ziek worden.

Ook bij mensen met een arbeidsbeperking zelf is er wet- en regelgeving die belemmerend werkt. Zo kan het aanvaarden van werk door mensen in de WIA nadelige consequenties hebben op hun uitkering en/of hun sociale zekerheidsvangnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Blok is de OmbudsSpits voor Werk en Participatie. Deze rol is een initiatief van Onbeperkt aan de Slag en ABN AMRO. De OmbudsSpits fungeert als vraagbaak voor mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers. Via onze website doet hij af en toe verslag doen van zijn ervaringen.

Het volledige werkgeverssignaal vindt u hier: https://onbeperktaandeslag.nl/2020/02/10/werkgeverssignaal-1-werknemer-met-progressieve-wisselende-beperking/.

By |2020-02-21T17:45:46+02:0021 februari 2020|Columns, Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok