Columns over de Banenafspraak vanuit wisselend perspectief, met tips uit de praktijk voor werkgevers over het inzetten van mensen met een beperking.

Inclusie begint met openheid

Een gevaar van de Banenafspraak is dat de aandacht vooral uitgaat naar plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking en de wet- en regelgeving. Terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over inclusie. Inclusie betekent dat mensen die we ‘anders’ vinden meedoen, erbij horen en zichzelf kunnen zijn. Bij inclusie gaat het niet over het aantal [...]

By |2018-11-09T17:27:15+00:009 november 2018|Columns, Nieuws|1 reactie

Diversiteit aan talent

Sinds 1 september mag ik zowel directeur zijn van Scalabor, het arbeidsontwikkelbedrijf voor Midden-Gelderland, als waarnemend voorzitter van VNO-NCW Midden. Op het oog wellicht geen alledaagse combinatie. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt nu net het onderwerp dat ondernemers en werkgevers op dit moment het meeste bezighoudt. De enorme krapte die we nu kennen zorgt ervoor [...]

By |2018-10-26T10:14:51+00:0026 oktober 2018|Columns, Nieuws|0 reacties

Autistische werknemers? Ja, graag!

Op dit moment zitten er zo’n 20.000 jonge mensen werkeloos op de bank. De reden: ze zijn gediagnosticeerd met autisme. Maar daar komt snel verandering in. Philips, Microsoft, SAP, ASML en DAF zijn een paar grote bedrijven die vanaf nu specifiek op zoek zijn naar autistische werknemers. Waarom doen ze dit? Wat is het [...]

By |2018-10-19T10:56:47+00:0019 oktober 2018|Columns, Nieuws|0 reacties

Passende oplossingen

Je zou wellicht zeggen dat het niet meer dan normaal is: dat bedrijven aandacht hebben voor hun omgeving en voor de mensen die er werken. Maar het blijft een grote kunst om die duurzame werkwijze goed in de bedrijfsprocessen te verankeren. U als ondernemer bent daarom onontbeerlijk om mensen aan het werk te helpen [...]

By |2018-10-12T08:15:10+00:0012 oktober 2018|Columns, Nieuws|0 reacties

Samenwerking in de arbeidsmarktregio loont

Als arbeidsmarktadviseur werk ik in een dynamisch werkveld waar werkgevers en werkzoekenden continue met elkaar verwikkeld zijn in een spannende zoektocht om elkaar te vinden. Het ene moment zoekt de werkgever naar de geschikte medewerker. Het andere moment zoekt de medewerker naar een geschikte werkgever. In deze zoektocht weten ze elkaar soms te vinden, [...]

By |2018-10-05T11:57:43+00:005 oktober 2018|Columns, Nieuws|0 reacties

Mobiel zijn en blijven is een belangrijke voorwaarde voor participatie

Momenteel hebben ruim 3,8 miljoen mensen in Nederland geen betaald werk: mensen die niet recent hebben gezocht naar werk, of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Deze groep bestaat deels uit langdurig werklozen, mensen die om welke reden dan ook de aansluiting met onze maatschappij zijn kwijtgeraakt. Mensen die graag willen, maar het [...]

By |2018-09-28T08:49:28+00:0028 september 2018|Columns, Nieuws|0 reacties

Het brede offensief

Staatssecretaris Tamara van Ark verraste werkelijk alles en iedereen met haar besluit de loondispensatie in te trekken en met een breed offensief te komen om de Banenafspraak een impuls te geven. Meteen na haar brief aan de Tweede Kamer (waar ze met alle direct betrokkenen contact over had gezocht) organiseerde ze een meeting op het ministerie van SZW met al die [...]

By |2018-09-21T16:06:53+00:0021 september 2018|Columns, Nieuws|0 reacties

Samen kom je verder

Enige tijd geleden presenteerden VNO-NCW Brabant Zeeland, in samenwerking met ‘Op naar de 100.000 banen’ een zogenaamd 10-puntenplan. In feite een manifest waarin de werkgeversvertegenwoordigers nog eens duidelijk op papier hebben gezet wat zij nodig hebben om (nog) meer en beter invulling te kunnen geven aan de Banenafspraak en een inclusieve arbeidsmarkt in het [...]

By |2018-09-15T19:03:33+00:0014 september 2018|Columns, Nieuws|0 reacties

Loondispensatie komt er niet. Nu rust en eenvoud!

Als het gaat over inclusie in Nederland ging de discussie de afgelopen tijd vooral over het kabinetsvoorstel een loondispentatiesysteem in te voeren. De afgelopen periode peilde ‘Op naar de 100.000 banen’ de verschillende meningen via een serie columns rond de vraag: waar moet een nieuw systeem aan voldoen om de doelstellingen uit de Banenafspraak [...]

By |2018-09-07T13:09:41+00:007 september 2018|Columns, Nieuws|0 reacties