Columns over de Banenafspraak vanuit wisselend perspectief, met tips uit de praktijk voor werkgevers over het inzetten van mensen met een beperking.

OmbudsSpits: een werkgeverssignaal

By |2020-02-21T17:45:46+02:0021 februari 2020|Columns, Nieuws|

Als OmbudsSpits ontvang ik signalen en haal ik signalen op van mensen met een arbeidsbeperking (werknemers, werkzoekenden en zelfstandigen) en van werkgevers. De afgelopen tijd ben ik met acht werkgevers in gesprek geweest over de vraag: Wat gaat er goed en wat zijn de knelpunten voor werknemers met een progressieve of wisselende beperking binnen de [...]

Is dat nou zo bijzonder?

By |2020-02-21T16:01:00+02:0014 februari 2020|Columns, Nieuws|

Op naar de 100.000. We roepen het al een aantal jaar, we doen ons best, maar het blijkt nog best een kluif. Banenafspraak, Participatiewet, doelgroepregister, het zijn ook niet echt ‘sexy’ termen die tot de verbeelding spreken. Bovendien, waarom alleen de focus op mensen met een arbeidsbeperking? Er zijn nog zo veel meer mensen ‘met [...]

Het imago van inclusie

By |2020-02-07T16:48:08+02:007 februari 2020|Columns, Nieuws|

Er is krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn veel mensen met een beperking nog niet aan het werk. Mensen met een beperking zouden daarom een interessante nieuwe bron van medewerkers voor veel bedrijven kunnen zijn. Toch zijn veel werkgevers huiverig om mensen uit de doelgroep een kans te geven. Een belangrijke reden daarvoor is dat [...]

Goed werk voor iedereen die wil en kan werken

By |2020-01-31T12:04:50+02:0031 januari 2020|Columns, Nieuws|

Nieuwe technologie, flexibilisering en intensivering van werk kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor wie in de toekomst nog werk hebben, en voor de kwaliteit van werk. Daarom pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ervoor in het onlangs verschenen rapport Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht* om goed werk voor iedereen vanaf nu te [...]

Kom langs!

By |2020-01-30T22:20:44+02:0024 januari 2020|Columns, Nieuws|

Werk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Daar richten we ons op met brouwerij en restaurant De Prael. Bij onze vestiging in Den Haag werken inmiddels 60 mensen, waarvan 50 met een afstand tot de arbeidsmarkt. Oorspronkelijk was De Prael bedoeld voor mensen met een zorgachtergrond. Nog altijd zijn er veel [...]

Ik wil wel, maar hoe dan?

By |2020-01-17T15:05:37+02:0017 januari 2020|Columns, Nieuws|

We kunnen er oeverloos met elkaar over blijven praten, maar dan komt de praktische aanpak. Mijn ervaring is dat managers graag een medewerker uit de banenafspraak willen aannemen, maar geen idee hebben hoe zij dit moeten aanpakken. Het is niet altijd een geldkwestie! Er leven vaak veel vragen. Hoe reageert mijn team? Welk takenpakket is [...]

De goede dingen laten zien

By |2020-01-03T00:27:01+02:003 januari 2020|Columns, Nieuws|

Werkgevers hebben misschien niet de naam tot de meest bescheiden mensensoort te behoren, maar ik loop inmiddels 12 jaar rond in de wereld van branches en werkgeversvertegenwoordiging en heb ontdekt dat veel werkgevers het goede doen. Ze lopen er alleen niet mee te koop. In het normale intermenselijke verkeer vind ik dat een lovenswaardige instelling. [...]

Toegankelijk = aantrekkelijk

By |2019-12-13T15:52:15+02:0013 december 2019|Columns, Nieuws|

Weleens nagedacht over de toegankelijkheid van bedrijven voor mensen met een beperking…? Nee? Nog nooit bij stilgestaan? Dan daag ik je uit om eens boodschappen te gaan doen of een avondje uit eten te gaan en te focussen op de toegankelijkheid van de winkel of het restaurant. Ik verzeker je, opeens vallen ogenschijnlijk alledaagse dingen, [...]

Eindevaluatie Participatiewet nodigt uit tot nieuwe stap

By |2019-12-04T17:21:35+02:006 december 2019|Columns, Nieuws|

Het viel niet mee. Maar een verrassing was het ook niet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau presenteerde vorige maand haar eindevaluatie van de Participatiewet en spreekt van een serie niet uitgekomen verwachtingen. Ik noem er een paar: lang niet iedereen is in staat om te werken, waardoor baankansen van (met name) bijstandsgerechtigden niet toenemen. De [...]

Meer berichten laden
Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok