Reageren op wetsvoorstel Banenafspraak mogelijk

Het is vanaf nu mogelijk online te reageren op het wetvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak. De zogeheten internetconsultatie is tot 3 april 2020 geopend.

Om de belemmeringen weg te nemen die werkgevers ervaren bij de uitvoering van de Banenafspraak, heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) voorgesteld de Wet Banenafspraak aan te passen. Ze wil het eenvoudiger maken voor werkgevers om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Opheffen
De staatssecretaris wil de scheiding tussen overheids- en marktwerkgevers binnen de Banenafspraak opheffen zonder het doel van de wet te veranderen: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Voor werkgevers betekent deze verandering dat een complexe inleenadministratie niet langer nodig is.

Quotum
Een quotumregeling blijft ook in de nieuwe wet Banenafspraak de stok achter de deur. Als de werkgevers samen (markt en overheid) de de aantallen uit de Banenafspraak niet halen, treedt een quotumregeling in werking. De staatssecretaris stelt een systeem voor waarin alle werkgevers een zogenaamde ‘inclusiviteitsopslag’ betalen en – als ze medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak in dienst nemen – beloont worden met een bonus. Voor werkgevers het – volgens de quotumregeling benodigde – aantal banen realiseren zijn bonus en opslag in balans. Worden er binnen de organisatie meer mensen aangenomen, dan worden werkgevers daarvoor beloond met een steeds hogere bonus.

Belangstellenden kunnen tot 3 april 2020 reageren op de internetconsultatie wet vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling arbeidsbeperkten

Zie ook het bericht Internetconsultatie wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak op de website van de Rijksoverheid

By |2020-02-21T17:23:38+02:0021 februari 2020|Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok