Maatschappelijke waarde solliciteert naar een plek op de arbeidsmarkt

Joseph Stiglitz schreef in zijn meest recente boek ‘The true wealth of a nation is measured by its capacity to deliver, in a sustainable way, high standards of living for all of its citizens’. Maar op de arbeidsmarkt is dat nog niet de praktijk. Voor de uitbraak van het coronavirus ging het fantastisch op de arbeidsmarkt. Zo goed zelfs dat er meer ruimte kwam voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Goed nieuws wat betreft de banenafspraak.

Maar die mensen verliezen nu weer als eerste hun baan. Nu kan je dat als marktwerking bestempelen, maar in mijn ogen is dat juist marktfalen. Dit vraagt om actie. Van de overheid én van werkgevers. Want de maatschappelijke waarde die we realiseren wanneer deze mensen meedoen in de maatschappij is gigantisch.

De overheid zal maatschappelijke waarde tastbaar moeten maken
Het probleem is dat nu niemand wat kan met die waarde. Dus moeten we maatschappelijke waarde tastbaar maken. Dat vergt wel een bredere blik op arbeid. Het gaat namelijk niet alleen over werk of geen werk, maar ook om een integrale maat zoals de ervaren gezondheid van een persoon te nemen.

Door initiatieven te betalen op basis van de waarde die ze toevoegen, in plaats van het resultaat alleen (een baan), maken we initiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden aantrekkelijker. Met Social Impact Bonds hebben we al laten zien dat dit kan. Het is tijd dat de overheid dit op grote schaal in de praktijk gaat brengen om de banenafspraak te realiseren.

Impact-gewogen balans voor bedrijven
Maar we kunnen niet alleen naar de overheid kijken. Ook werkgevers hebben een belangrijke rol. Een inclusieve werkvloer heeft namelijk een positieve business case, maar toch kunnen werkgevers dat niet direct in de praktijk brengen. Een belangrijke stap die daarvoor gezet moet worden, is een initiatief zoals de impact-gewogen balans voor bedrijven van Harvard Business School.

Dit activeert impact op de balans en biedt de mogelijkheid om onder andere mee te wegen of er voldoende ruimte is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door impact toe te voegen aan onze reguliere verantwoordingscyclus, creëren we de broodnodige prikkel voor organisaties om niet alleen naar de financiële kant te kijken, maar ook naar hun maatschappelijke impact.

De wereld na Corona
Maatschappelijke waarde solliciteert naar een plek op de arbeidsmarkt. En die sollicitatie moet serieus genomen worden. Het kan niet meer zo zijn dat we wachten tot de economie weer opbloeit voor we naar dit vraagstuk kijken. Die transitie is nu nodig, zodat in de wereld na corona iedereen kan meedoen.

___________

Björn Vennema is Co-Founder & Managing Director van Social Finance NL, een sociale onderneming die duurzame en effectieve oplossingen faciliteert voor maatschappelijke vraagstukken door samenwerkingen te stimuleren tussen overheden, sociaal ondernemers en (impact)investeerders.

By |2020-05-01T11:27:21+02:001 mei 2020|Columns, Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok