Vraag van de week: Welke informatie vind ik in de factsheet banenafspraak van het UWV?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

UWV brengt ieder kwartaal een rapportage uit over de stand van zaken rond de banenafspraak. In deze rapportage staan de voorlopige cijfers van de aantallen banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Bij deze rapportage maakt UWV elk kwartaal ook een factsheet banenafspraak met een overzicht met het aantal werkende mensen dat onder de banenafspraak valt. Er is een landelijk factsheet en daarnaast zijn er factsheets voor alle afzonderlijke arbeidsmarktregio’s.

De factsheet banenafspraak is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak. Ingezoomd wordt met name op (het verloop van) het aantal werkzame personen. Bij de trendrapportage ligt de nadruk op het aantal banen volgens de definitie van de banenafspraak, deze worden berekend met een vastgestelde definitie op basis van uren. Via de grafieken van de factsheets is duidelijk te zien hoeveel mensen in- en uitstromen in een baan en is ook een verdeling gemaakt per categorie (WSW-indicatie en/of WIW/ID baan, Wajong en doelgroep Participatiewet).

De factsheets vindt u hier.

Behalve de Factsheet banenafspraak, publiceert UWV bij iedere trendrapportage ook nog de documenten ‘Transparantie van klantprofielen’ en de ‘Rapportage beschut werk’. In het document ‘Transparantie van klantprofielen’ vindt u informatie over het aantal mensen dat in het doelgroepregister staat met een profiel in het registratiesysteem Sonar. De ‘Rapportage beschut werk’ geeft een beeld over mensen die zijn aangewezen op beschut werk.

By |2020-04-30T15:51:11+02:0030 april 2020|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok