Vraag van de week: Arbeidsmarktregio’s, WSP’s, regionale werkbedrijven, wie doet wat?

De Banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de Banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 80 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

De dienstverlening van gemeenten en UWV aan werkgevers en werkzoekenden wordt vormgegeven vanuit de arbeidsmarktregio. Nederland kent 35 arbeidsmarktregio’s.

Elke arbeidsmarktregio kent een regionaal werkbedrijf*. In dit bestuursorgaan werken in elk geval gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties samen. SW-bedrijf, arbeidsmarktintermediairs en andere partijen kunnen ook uitgenodigd worden. In het regionale werkbedrijf worden afspraken gemaakt over de werkgeversdienstverlening en een eenduidige inzet van instrumenten zoals loonkostensubsidie, proefplaatsing, jobcoaching en werkplekaanpassingen, de no-riskpolis en beschut werk.

*Regionale werkbedrijven zijn overigens niet te verwarren met de WerkBedrijven waarin (in sommige arbeidsmarktregio’s) gemeenten, sociale diensten en SW-bedrijven de handen ineen hebben geslagen of met het UWV Werkbedrijf, de tak van het UWV dat zich bezighoudt met arbeidsbemiddeling.

Voor de werkgeversdienstverlening is er per arbeidsmarktregio een WerkgeversServicepunt (WSP). Dit is het loket waar werkgevers in een arbeidsmarktregio terecht kunnen voor advies vanuit gemeenten, SW-bedrijven en UWV. Het WSP is de plek voor vragen over het zoeken van medewerkers, jobcoaching of andere ondersteuning. Sommige arbeidsmarktregio’s hebben een centraal werkgeversservicepunt, andere regio’s werken met lokale of subregionale vestigingen. De manier waarop de werkgeversdienstverlening moet worden georganiseerd, is namelijk niet vastgelegd. Sommige WSP’s zijn daadwerkelijk een fysiek loket, anderen zijn alleen digitaal.

Werkgevers met vestigingen in vier of meer arbeidsmarktregio’s kunnen overigens ook terecht bij het Schakelpunt Landelijke Werkgevers om uniforme afspraken te maken over het bieden van werk aan mensen met een afstand tot arbeidsmarkt.

Bekijk het overzicht van de arbeidsmarktregio’s en de werkgeversambassadeurs.

By |2019-06-26T16:21:59+02:0026 juni 2019|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok