Vraag van de week: Wat blijkt uit de evalutatie van de banenafspraak?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Er zijn de afgelopen jaren veel banen bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal (werkgevers in de overheidssector en marktsector samen) zijn er tot eind 2018 bijna 52.000 extra banen gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting in 2012; dit is ruim meer dan het tussentijdse target voor eind 2018. We zijn dus goed op weg om het afgesproken aantal van 125.000 extra banen in 2026 te halen.

Hoewel de resultaten enerzijds voor zichzelf spreken, is het toch nuttig om wet- en regelgeving om de zoveel tijd eens tegen het licht te houden. In het vijfde jaar van de banenafspraak, de wet geldt sinds 2015, was het daarom tijd voor een evaluatie. Onderzoeksbureau Panteia analyseerde met name in hoeverre de banenafspraak bij heeft gedragen aan een vergroting van arbeidskansen voor mensen met een arbeidsbeperking. Panteia concludeerde dat de kansen op werk stegen voor de ‘nieuwe’ doelgroepen (mensen in de Participatiewet, route ‘aanvraag beoordeling arbeidsvermogen’ en Praktijkroute) en voor mensen met een achtergrond in het praktijkonderwijs. Dat geldt in geringe mate ook voor Wajongers. De baankansen voor WSW1 namen de afgelopen jaren iets af. Voor alle doelgroepen daalt de kans op het verliezen van werk.

Verder concludeerde Panteia:

  • Het is lastig precies vast te stellen welk effect de Wet banenafspraak precies heeft gehad op de baankansen van mensen met een arbeidsbeperking. Het effect van de Wet banenafspraak is niet te isoleren, omdat de wet vrijwel gelijktijdig met de Participatiewet werd ingevoerd.
  • De quotumdreiging was voor werkgevers in de overheidssector een extra stimulans om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Voor werkgevers in de marktsector heeft de quotumdreiging nauwelijks een rol gespeeld.
  • De Wet banenafspraak heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de bekendheid inclusie en mogelijk voor draagvlak onder werkgevers voor het werken met mensen met een arbeidsbeperking.

Het volledige onderzoek kunt u opvragen via de website van Panteia.

By |2019-11-27T11:42:41+02:0027 november 2019|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok