Vraag van de week: Is het mogelijk te reageren op het wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Is het mogelijk te reageren op het wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak?

Antwoord

Ja. Tot 3 april is het mogelijk om online te reageren op het wetvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak via een zogeheten internetconsultatie.

Om de belemmeringen weg te nemen die werkgevers ervaren bij de uitvoering van de Banenafspraak, heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) voorgesteld de Wet Banenafspraak aan te passen. Ze wil het eenvoudiger maken voor werkgevers om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Opheffen
De staatssecretaris wil de scheiding tussen overheids- en marktwerkgevers binnen de Banenafspraak opheffen zonder het doel van de wet te veranderen: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Voor werkgevers betekent deze verandering dat een complexe inleenadministratie niet langer nodig is.

Quotum
Een quotumregeling blijft ook in de nieuwe wet Banenafspraak de stok achter de deur. Als de werkgevers samen (markt en overheid) de de aantallen uit de Banenafspraak niet halen, treedt een quotumregeling in werking. De staatssecretaris stelt een systeem voor waarin alle werkgevers een zogenaamde ‘inclusiviteitsopslag’ betalen en – als ze medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak in dienst nemen – beloont worden met een bonus. Voor werkgevers het – volgens de quotumregeling benodigde – aantal banen realiseren zijn bonus en opslag in balans. Worden er binnen de organisatie meer mensen aangenomen, dan worden werkgevers daarvoor beloond met een steeds hogere bonus.

Met de consulatieronde wil de overheid de samenleving informeren over het wetsvoorstel en reacties op de inhoud van de voorstellen verzamelen.

By |2020-03-04T19:51:57+02:004 maart 2020|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok