Vraag van de week: Detacheringen vanuit de SW en het quotum, hoe zit het precies?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Als sprake is van detachering vanuit het SW-bedrijf, geldt voor de banenafspraak een toedeling op basis van landelijke percentages. Alle SW-detacheringen worden geteld en vervolgens vindt een (macro) verdeling naar markt en overheid plaats.

Als de aantallen uit de banenafspraak niet gehaald worden, treedt een quotumregeling in werking. Echter: het kabinet heeft besloten dat een eventuele quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 zal worden geheven. Volgens de nu geldende regelgeving geldt dat de quotumregeling wordt geteld op het niveau van de individuele werkgever, en niet (zoals bij de banenafspraak) op landelijk niveau. De quotumheffing is per 1 januari 2018 geactiveerd voor de overheid, maar besloten is geen heffing op te leggen om de overheidswerkgevers de kans te geven een inhaalslag te maken. Voor werkgevers uit de marktsector gelden sowieso nog de aantallen uit de de banenafspraak, omdat zij de afgesproken aantallen steeds hebben gerealiseerd.

 

By |2020-02-24T14:04:51+02:0019 februari 2020|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok