UWV monitor: ontwikkelingen arbeidsmarkt eerste half jaar 2020

UWV publiceerde vandaag haar jaarlijkse Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten over 2019, waarin ook de eerste twee kwartalen van 2020 zijn meegenomen. In die laatste periode bleken minder nieuwe banen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking ten opzichte van eerdere kwartalen. Het verlies aan bestaande banen bleek beperkt.

Deze monitor bevestigt het beeld van de trendrapportages per kwartaal, die UWV eerder uitbracht. In de eerste helft van 2020 viel de groei van nieuwe banen, zowel voor mensen met als zonder arbeidsbeperking, stil. In het derde kwartaal, die buiten de scope van de nu gepubliceerde monitor valt, was er wel sprake van baangroei en kwamen er 2.995 Banenafspraakbanen bij.

Het verlies aan banen door de coronacrisis bleek beperkt. Vooral mensen met tijdelijke contracten, en dan met name in de sectoren horeca & catering, detailhandel en overige commerciële dienstverlening, werden geraakt door de coronacrisis. Bij de mensen met een arbeidsbeperking daalde de arbeidsparticipatie tussen de 2,5 en 5,0%. Deze afname is geen gevolg van baanverlies, maar veel meer door werkzoekenden geen baan konden vinden.

2019
De monitor concentreert zich eigenlijk op het jaar 2019. In totaal had eind 2019 12,7% van de werkgevers ten minste één werknemer uit een Wajong, WGA of Participatiewet in dienst. Dit betekende een stijging van bijna 1 procentpunt gestegen ten opzichte van 2018. Ook dit bevestigt het bestaande beeld pre-corona, van een gestage groei in het aantal beschikbare banen en het aantal inclusieve werkgevers.

Reactie ‘Op naar de 100.000 banen’
De ontwikkelingen tot de coronacrisis en de analyse van de cijfers over de eerste maanden van 2020 laten zien dat de bereidheid onder werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, sterk aanwezig blijft. Ook onder moeilijke omstandigheden is het baanverlies beperkt gebleven.

De monitor staaft het beeld dat we de afgelopen periode ook uit interviews en onderzoek hebben verkregen: de inclusieve beweging op de arbeidsmarkt is in gang gezet en zet zich in voor baanbehoud onder de doelgroep.

De arbeidsmarkt kan de komende jaren nog veel inclusiever worden. Daar is een verdere vereenvoudiging van regels en uitvoeringspraktijk – zoals voorgenomen in het Brede Offensief dat wacht op goedkeuring van de Tweede Kamer – voor nodig. Inclusieve werkgevers vragen hier al jaren om en het zal ook helpen om nieuwe werkgevers het inclusieve pad in te laten slaan.

De Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten vindt u hier

 

 

By |2021-04-29T11:58:48+02:0029 april 2021|Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok