Inclusie op Bonaire

Of mensen met een beperking kunnen participeren aan het arbeidsproces en in welke mate hangt direct samen met de aard van hun beperking. Het is daarom belangrijk meer zicht te krijgen op de doelgroep en deze nader te definiëren.

In 2016 werd geconstateerd dat naar schatting 16 procent van de totale bevolking binnen de leeftijdscategorie 15 – 75 jaar onder de 85 zou scoren op de Intelligentie Quotient (IQ). Dat wil nog niet zeggen dat al deze mensen zorg nodig hebben en dus dat er sprake is van een verstandelijke beperking. Daarvoor moet naast de IQ-score ook worden vastgesteld of er sprake is van een beperking in sociaal aanpassingsvermogen en andere problematiek. In Nederland wordt geschat dat ongeveer de helft van de mensen met een IQ score tussen de 50 en 85 bijkomende problemen hebben, waarvoor zorg nodig is.

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is niet uitsluitend relevant voor de doelgroep of de overheid, maar voor de totale maatschappij. Voor politici zou het een onderwerp moeten zijn in een breder kader. Het heeft namelijk ook direct raakvlakken met de aanpak van werkloosheid en criminaliteit. Ook onderwijs speelt een rol. Goed en passend onderwijs is in preventieve zin relevant.

De mindset van mensen met een beperking ten aanzien van werk en hun rol als werknemer is anders dan bij de meeste mensen zonder beperking.

Tijdelijke klussen

De beleving van werkmogelijkheden op Bonaire zijn verschillend. Voor de Covid-19 was er genoeg werk, simpel werk, horeca, cruisetourisme; er zijn mogelijkheden voor deze mensen. Deze mensen zijn vaak niet op zoek naar een baan, maar tijdelijke klussen. Het is soms moeilijker voor mensen met een beperking om een baan te krijgen. Het bedrijfsleven op het eiland is namelijk klein.

Om de kansen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt te verhogen wordt er vanuit Plenchi di Trabou geïnvesteerd in het vergroten van kennis en deskundigheid van werkgevers op dit gebied. Soms kloppen de verwachtingen van werkgevers niet bij wat de doelgroep kan en wat hun niveau is. Dit betekent de nodige inzet van werkgevers, waarvan de verwachting is dat ze daarvoor open staan. Mits ze daarbij ondersteund worden.

Moeilijke doelgroep

Er wordt extra begeleiding aan werkgevers geboden, bijvoorbeeld in de vorm van jobcoaches en seminars om de drempel om dit type werknemers aan te nemen te verkleinen.  Daarnaast volgen de arbeidsbemiddelaars van onze organisatie de werknemers met een beperking nauwlettend, zodat uitdagingen tijdig kunnen worden opgelost. Op het eiland zijn er diverse organisaties die zich met deze doelgroep bezig houden. Er is veel opgebouwd met de overheid, ketenpartners en werkgevers, dus dat geeft vertrouwen. Het blijft echter wel een moeilijke doelgroep.

De huidige ervaring is dat werkgevers wel degelijk het maatschappelijk belang zien en ontzettend bereid zijn om arbeidskansen te creëren. Maar je moet ze wel van adequate informatie voorzien en de verantwoordelijkheid voor coaching niet uitsluitend bij hen als werkgever neerleggen. Ook waar het gaat om lichamelijke beperkingen wordt bereidheid bij de werkgever gezien om organisatorische aanpassingen zoals een werkplek door te voeren binnen de organisatie.

Goede communicatie is erg belangrijk!

_________

Susan Willems is het hoofd van Plenchi di Trabou, het jobcentrum van Bonaire.

By |2021-04-30T10:37:44+02:0030 april 2021|Columns, Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok