About redactie

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far redactie has created 288 blog entries.

Vierde kwartaal 2020: baanbehoud binnen Banenafspraak

By |2021-05-06T20:32:18+02:006 mei 2021|Nieuws|

In het vierde kwartaal van 2020 is het aantal werkzame personen binnen de doelgroep Banenafspraak gelijk gebleven met het voorgaande kwartaal. Dat bleek uit de Trendrapportage Banenafspraak die UWV vandaag publiceerde. Het aantal banen groeide wel, met 4 procent. Er zijn 5.468 banen bijgekomen. UWV verklaart het verschil tussen het aantal werkende personen en het [...]

UWV monitor: ontwikkelingen arbeidsmarkt eerste half jaar 2020

By |2021-04-29T11:58:48+02:0029 april 2021|Nieuws|

UWV publiceerde vandaag haar jaarlijkse Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten over 2019, waarin ook de eerste twee kwartalen van 2020 zijn meegenomen. In die laatste periode bleken minder nieuwe banen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking ten opzichte van eerdere kwartalen. Het verlies aan bestaande banen bleek beperkt. Deze monitor bevestigt het beeld van de trendrapportages per [...]

Bijeenkomst Inclusieve lessen na een jaar corona

By |2021-04-21T11:27:38+02:0021 april 2021|Nieuws|

‘Zaten er op vrijdagmiddag maar een paar Kamerleden mee te luisteren’, verzuchtte Aart van der Gaag, boegbeeld voor het bedrijfsleven en inspirator voor de overheid en het onderwijs, tijdens een digitale bijeenkomst over inclusie en vooral de stand van de Banenafspraak na een jaar corona. Het videogesprek werd georganiseerd door ‘Op naar de 100.000 banen’ [...]

Route van school naar werk (2)

By |2021-04-08T17:12:06+02:0030 maart 2021|Nieuws|

In februari ging de Route van School naar Werk van start met als doel om meer leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs duurzaam aan het werk te krijgen.De afgelopen maand vonden de eerste bijeenkomsten plaats. Zo kwam het actielab, waarin stagebegeleiders van deelnemende scholen samenkomen, voor het eerst bijeen. Ze wisselden ervaringen uit. [...]

Uniforme methode loonwaardebepaling vanaf 1 juli

By |2021-04-08T17:30:27+02:0022 maart 2021|Nieuws|

Er komt een landelijk uniforme methode voor loonwaardebepaling die per 1 juli 2021 in werking zal treden. Verder wordt in de gemeenten een gestroomlijnd werkproces voor loonkostensubsidie uitgerold, bericht het ministerie van SZW aan alle gemeenten. Lees hier meer>>

Politieke partijen blijven achter bij uitvoering Banenafspraak

By |2021-04-08T17:32:42+02:0012 maart 2021|Nieuws|

De politiek gaf de Participatiewet vorm. In de Tweede Kamer wordt regelmatig gedebatteerd over de voortgang van de Banenafspraak: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Maar politieke partijen geven niet bepaald het goede voorbeeld. Dit blijkt uit onderzoek van Onbeperkt aan de slag. Politieke partijen zijn ook werkgevers. De dertien partijen [...]

Visie werkgevers op proces baanbeëindiging van Wajongers gevraagd

By |2021-04-08T17:19:29+02:003 maart 2021|Nieuws|

Uit het rapport Arbeidsmarkt- en begeleidingspatronen van mensen die werk(t)en met een jobcoach blijkt dat een derde van de Wajongers na baanbeëindiging direct doorstroomt naar een andere baan. Iets meer dan een derde lukt dat na ongeveer een half jaar. De resterende groep vindt geen nieuw werk. Dit roept bij UWV en het ministerie van [...]

Reactie Tweede Kamer en minister op plannen sociale ontwikkelbedrijven

By |2021-04-08T17:17:07+02:0026 februari 2021|Nieuws|

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer steunt de visie die Jasper van Dijk en zijn collega René Peters in de nota hebben neergelegd richting een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening. Een dergelijk bedrijf zou mensen met een beperking en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid moeten bieden zich te ontwikkelen binnen het ‘ontwikkelbedrijf’. [...]

Jasper van Dijk over Banenafspraak en ontwikkelbedrijven

By |2021-04-08T17:09:52+02:0026 februari 2021|Nieuws|

De Banenafspraak en het voorstel om SW-bedrijven nieuw leven in te blazen en om te vormen naar een landelijk dekkend netwerk van Sociaal Ontwikkelbedrijven, kunnen prima samengaan. Dit zegt SP-kamerlid Jasper van Dijk, eerste ondertekenaar van de recente motie. Volgens hem is het absoluut niet de bedoeling het meerjarige project in te leveren om in [...]

Meer berichten laden
Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok