About redactie

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far redactie has created 242 blog entries.

Sociaal Cultureel Planbureau publiceert ‘Sociale staat van Nederland’

By |2020-09-12T18:13:40+02:0014 september 2020|Nieuws|

De coronacrisis lijkt tot nu toe een beperkte impact te hebben op ons welbevinden, maar er zijn ook zorgen. Met name voor sectoren die hard zijn geraakt en mensen met flexibele contracten, waaronder relatief veel jongeren, lager-opgeleiden, mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit staat in de 'De sociale staat van [...]

UWV versoepelt toekenning voorziening thuiswerken

By |2020-09-12T17:46:14+02:0011 september 2020|Nieuws|

Wie voor z’n werk afhankelijk is van een voorziening (bijvoorbeeld een brailleleesregel), kan hiervoor een vergoeding aanvragen bij UWV. Nu de overheid vanwege corona adviseert om zoveel mogelijk thuis te werken, is de uitvoering rond voorzieningen voor de thuiswerkplek verruimd. Lees meer>>

Extra steun voor banenafspraak

By |2020-09-12T17:47:07+02:0031 augustus 2020|Nieuws|

Er komt een tijdelijke impuls om mensen uit de banenafspraak betrokken te houden bij de arbeidsmarkt. Dat is een van de sociale maatregelen uit het steun- en herstelplan dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees meer>>

Breed offensief: meer regie werkgevers

By |2020-09-12T17:47:01+02:0028 augustus 2020|Nieuws|

Staatssecretaris Bas van’t Wout van SZW heeft een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel rond het breed offensief naar de Kamer gestuurd. Daarin krijgt de werkgever de regie op het hele aanvraagproces van het loonkostenvoordeel banenafspraak. Ook wordt de horizonbepaling voor dat loonkostenvoordeel (LKV) geschrapt. Lees meer>>

Functiecreatie heeft groot potentieel

By |2020-09-12T20:02:52+02:0020 augustus 2020|Nieuws|

Baan- of functiecreatie kan een goede manier zijn om geschikt werk te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor het onderzoek 'Ontwikkelpotentieel baancreatie', verricht in opdracht van het ministerie van SZW, werden bedrijven ondervraagd die ervaring met baancreatie hebben opgedaan. Ze geven aan dat baancreatie bij alle bedrijven mogelijk is.

Diversiteit in Bedrijf: Charter is meer dan een intentieverklaring

By |2020-09-12T19:53:17+02:0017 augustus 2020|Nieuws|

Meer dan 200 werkgevers uit de publieke en private sector ondertekenden een diversiteitscharter, dat laat zien dat zij zich serieus willen inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Een van de groepen waar het om gaat bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking. Ze worden bij de uitvoering begeleid door Diversiteit in Bedrijf. Alice [...]

Onderzoek naar detacheren

By |2020-09-12T19:48:59+02:0012 augustus 2020|Nieuws|

Detacheren draagt duidelijk positief bij aan de arbeidstoeleiding van mensen met een arbeidsbeperking en gaat niet ten koste van het aantal directe plaatsingen. Tot die conclusie kwam het onderzoeksbureau KplusV in het rapport 'Detacheren werkt'. Lees meer>>

Dashboard Banenafspraak

By |2020-09-12T19:55:30+02:006 augustus 2020|Nieuws|

Het dashboard Banenafspraak van UWV is een online tool met alle kerncijfers over de uitvoering van de banenafspraak. Opgenomen zijn niet alleen landelijke gegevens, maar ook cijfers per arbeidsmarktregio. Daarnaast is het mogelijk om verschillende arbeidsmarktregio’s te vergelijken. UWV laat weten dat het dashboard elk kwartaal geactualiseerd wordt. Dit gebeurt circa vier maanden na het [...]

Van ’t Wout: Zaak dat gemaakte progressie niet verloren gaat

By |2020-09-12T20:10:33+02:0029 juli 2020|Nieuws|

Staatssecretaris Bas van 't Wout ging in zijn antwoord op Kamervragen in op de toekomst van de Banenafspraak. "Zaak is te zorgen dat de gemaakte progressie niet verloren gaat de komende periode." De staatssecretaris benadrukte dat de 'feitelijke impact' van de coronacrisis nog onbekend is. Met behulp van noodpakketten wil de regering de schade, ook [...]

Meer berichten laden
Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok