Vraag van de week: Is de coulanceregeling aanvraagprocedure doelgroepverklaring loonkostenvoordelen gestopt?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Ja, vanaf 1 oktober 2020 geldt voor alle doelgroepverklaringen loonkostenvoordelen weer de oude regeling voor de aanvraag van deze doelgroepverklaringen. De aanvraagtermijn is vanaf 1 oktober 2020 weer drie maanden. Nogmaals verlengen is niet mogelijk.

Vanwege de coronacrisis gold tijdelijk een coulanceregeling voor het aanvragen van doelgroepverklaringen, ingesteld voor de loonkostenvoordelen op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Dit om werkgevers de tijd te geven hun processen op orde te brengen in de nieuwe, door de coronacrisis veroorzaakte situatie. Werkgevers kregen hierdoor drie maanden langer de tijd om een doelgroepverklaring voor hun werknemers aan te vragen. In totaal kregen werkgevers daardoor in totaal zes maanden de tijd om de doelgroepverklaring aan te vragen.

Verlenging van de aanvraagtermijn met zes maanden was alleen mogelijk voor de doelgroepverklaringen die zijn aangevraagd tussen 17 maart 2020 en 30 september 2020. Verlenging is niet meer mogelijk vanwege de volgende reden. Als werkgevers dienstverbanden aangaan in het laatste kwartaal van 2020 (1 oktober 2020 – 31 december 2020), maar hiervoor niet binnen drie maanden een doelgroepverklaring aanvragen, kunnen deze dienstverbanden in 2021 niet meegenomen worden voor de toekenning van loonkostenvoordelen (op 1 maart is de definitieve vaststelling).

Dit zou tot gevolg hebben dat werkgevers geen loonkostenvoordelen zouden ontvangen voor deze werknemers. Dit is onwenselijk. Om dit te voorkomen geldt vanaf 1 oktober 2020 de wettelijke aanvraagtermijn van drie maanden na indiensttreding weer. Dit betekent dat voor alle doelgroepverklaringen die worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn gestart op of na 1 oktober 2020 weer de normale termijn van drie maanden geldt.

Algemene informatie over de aanvraagprocedure van de doelgroepverklaring vindt u in het Kennisdocument Wtl.

By |2020-10-14T13:30:56+02:0015 oktober 2020|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok