Transparantie en vindbaarheid kandidaten cruciaal voor slagen Banenafspraak

Als het de publieke uitvoerders menens is om voor 2026 125.000 mensen met een arbeidsbeperking de arbeidsmarkt op te helpen (en de Banenafspraak na te komen), dan is het noodzakelijk de werkgeversdienstverlening en de transparantie in de bestanden eindelijk op orde te krijgen. Meer sturing vanuit het ministerie van SZW is gevraagd. Dat verdienen mensen die op zoek zijn naar een baan en werkgevers die op zoek zijn naar medewerkers.

Uit een publicatie van dagblad Trouw blijkt dat minder dan 8 procent van de ruim 150.000 mensen, die in de kandidatenverkenner van het UWV zijn opgenomen, beschikbaar is voor werk. De kandidatenverkenner was bedoeld als onlinepersoneelsbank waar werkgevers kandidaten personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt zouden kunnen vinden.

Voor de uitvoering van de Banenafspraak is de vindbaarheid van geschikte kandidaten cruciaal. Werkgevers in de private markt scoren tot nu toe boven de aantallen uit de Banenafspraak. Dit ondanks de hinder die werkgevers al vanaf begin ondervinden van het feit dat te weinig kandidaten op basis van hun kennen en kunnen in beeld zijn bij gemeenten en UWV. Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland en het project ‘Op naar de 100.000 banen’ hebben dit probleem al vaker aangekaart.

Staatssecretaris Van Ark heeft het verbeteren van de vindbaarheid van kandidaten inmiddels opgenomen in haar Breed Offensief. Het vergemakkelijken van de match tussen werkgever en werkzoekenden is tevens een fundamenteel onderdeel van het initiatief Perspectief op Werk. Maar er is meer er nodig: de uitvoering van faciliteiten en voorzieningen is te complex voor werkgevers. Er is veel administratie. Dit geldt bijvoorbeeld rond de no-riskpolis bij ziekte, de loonwaardemeting of jobcoaching. Het harmoniseren en uniformeren van de uitvoering zorgt voor een betere match tussen werkgever en werkzoekenden.

De haperingen bij de kandidatenverkenner maken dat zowel publieke als private dienstverleners andere oplossingen moeten zoeken om kandidaten in beeld te krijgen. Daarmee ontstaat een versnipperd landschap met een veelheid aan systemen. Dit leidt niet alleen tot hogere kosten, maar ook tot tot een onduidelijke (en daarmee onwenselijke) situatie voor werkgevers. Dit geldt met name voor werkgevers die in meerdere gemeenten of arbeidsmarktregio’s naar kandidaten zoeken. Wij roepen het ministerie van SZW dan ook op om te zorgen voor een heldere en transparante informatievoorziening over werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

 

By |2019-10-02T10:46:24+02:002 oktober 2019|Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok