Praktijkschool Breda: “Laat zien wat je wel kunt!”2019-02-20T23:23:28+02:00

Project Description

Praktijkschool Breda: “Laat zien wat je wel kunt!”

Praktijkschool Breda, met Jaap Oomen als directeur, wil zijn leerlingen zo kansrijk mogelijk het werkende leven in laten gaan. “We leren deze jongeren vaardigheden hun cv te verrijken en daarmee hun arbeidsmarktwaarde te verhogen.”

Oriënteren

De Praktijkschool is een school voor jongeren met een cognitieve beperking. Zij leren door middel van doen: “We begeleiden de jongeren intensief, met veel aandacht voor sociale en praktische vaardigheden. In kleine stapjes werken ze aan het verhogen van de zelfredzaamheid. De school heeft voor iedere leerling een arbeidstoeleidingstraject. In het eerste leerjaar oriënteren ze zich op de vier sectoren: Zorg & Welzijn, Groen, Techniek en Dienstverlening. Op het einde van dat jaar solliciteren de leerlingen in een sector waarin zij zich in leerjaar 2 en 3 gaan verdiepen.

Levensecht

Jaap vertelt: “In leerjaar 4 volgt een interne stage van zestien uur en gaan ze verder met het opdoen van stagevaardigheden in ons leerwerkbedrijf. Daarnaast kent de school verschillende levensechte projecten waar de leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 aan meedoen: het opknappen van oude meubels en fietsen, schoonmaken in een zorginstelling, ontvangen van gasten in het schoolrestaurant, meedraaien in de interne kringloopwinkel en het verzorgen van catering voor gasten binnen de school”. Stagerijp is het toverwoord. Jaap knikt: “Op deze manier bereiden de leerlingen zich voor op de externe stages in leerjaar 5 en 6. Daarna zijn de leerlingen klaar om te participeren op de arbeidsmarkt en dan hebben ze veel geleerd én overwonnen”.

Kansrijk

Bij het hele team van de Praktijkschool proef je de intentie om deze jongeren zo kansrijk mogelijk de wereld in te laten gaan. Jaap: “Het zou mooi zijn als elke jongere de startkwalificatie, dus een opleiding mbo-niveau 2 haalt, maar er zijn jongeren bij die dit te hoog gegrepen is. En juist voor hen biedt het Praktijkonderwijs een oplossing zodat de jongere volwaardig meedoet in de maatschappij met wonen, werken en vrije tijd. Zelfstandig of met behulp van het doelgroepenregister van de gemeente”.

Opdracht

“We leren jongeren krachtig in het leven te staan en waar ze eventuele ondersteuning vinden om dit te laten slagen. Ons uitgangspunt is dat leerlingen werk vinden: een werkgever die jou betaalt voor de arbeid die jij levert met jouw inzet en kwaliteiten. Dat is goed voor ieders eigenwaarde. Dat hoort bij onze opdracht: zorgen dat de leerling vaardigheden opdoet waarvan en waarvoor ze kunnen leven. De samenleving ziet dat dan ook. Daar komen ze verder mee”.

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok