Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geactualiseerd

Het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten – dat geldt als het vraag- en antwoorddocument bij de uitvoering van deze wet, is vernieuwd. Het document is een update van de versie uit 2018.

De belangrijkste veranderingen die in het nieuwe kennisdocument zijn opgenomen:

  • De verlenging van de registratieduur in het doelgroepregister tot de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • De mogelijkheid om zich uit het doelgroepregister te laten uitschrijven.
  • De opschorting van de quotumheffing tot 2022. Deze opschorting hangt samen met de beoogde vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. Het wetsvoorstel daartoe wordt in 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris streeft ernaar de vereenvoudigde per 1 januari 2022 in te laten gaat. Als de vereenvoudigde Wet banenafspraak in werking treedt, zal het kennisdocument opnieuw aangepast moeten worden.

Het vernieuwde Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vindt u hier

By |2020-06-10T17:26:20+02:004 juni 2020|Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok