Ricoh: “The Spirit of the Three Loves”2018-12-13T12:21:33+02:00

Project Description

Ricoh: “The Spirit of the Three Loves”

Ricoh is leverancier van producten en diensten op het gebied van IT & documentmanagement oplossingen. Samen met warehouse partner DHL biedt het distributiecentrum plaats aan 12 mensen uit de participatiedoelgroep. Inclusie past volgens MVO manager Nicolette Kraay bij de bedrijfsfilosofie ‘The Spirit of the Three Loves’: Love your Neighbour, Love Your Country en Love your Work. Love your neighbour betekent voor Ricoh dat je oog hebt voor elkaar en dat iedereen meedoet.

Order pickers

Ricoh Europe Supply Chain Management (RESCM), gevestigd in Bergen op Zoom, is de centrale supply chain organisatie voor Ricoh in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. RESCM draagt zorg voor logistieke services voor meer dan 20 sales organisaties binnen deze regio. In het distributiecentrum werkt Ricoh nauw samen met warehousepartner DHL. “Daar hebben we sinds ruim vijf jaar een bijzondere samenwerking rond arbeidsparticipatie mee op kunnen zetten,” vertelt Kraay, “omdat we allebei echt inclusief willen zijn.”

Op dit moment is een groep van 12 mensen uit de WVS actief in het warehouse als order picker. “Dat is een uitgebreid traject geweest, dat we samen met WVS, de sociale werkvoorziening, hebben doorlopen: welke taken in het warehouse zouden geschikt zijn voor de doelgroep? De samenwerking met WVS zorgt ervoor dat er voor de mensen van WVS ook aanspreekpersoon is die eventuele directe coaching op zich neemt. “Verder draaien deze medewerkers gewoon mee.”

Neem de tijd

Het was een kwestie van learning by doing voor Ricoh de juiste taken voor deze groep had gevonden. Eerdere pogingen om deze groep dozen voor transport te laten stapelen, die werkte niet. Deze opdracht bleek fysiek te zwaar en het karakter van de werkzaamheden was niet repetitief genoeg. “We konden de tijd nemen om zorgvuldig te handelen, omdat het senior management vol achter de inclusieve aanpak staat. Zo kregen we de ruimte die we nodig hadden om tot een passend takenpakket te komen.” Andere werkgevers die met inclusie aan de slag willen, adviseert Kraay dan ook zorgvuldig te werk te gaan.

“Neem de tijd om tot een goede match te komen, want als  ‘de match’ er eenmaal is dan zit het ook echt goed.” Ook voor kantoorfuncties staat Ricoh open voor medewerkers uit met een arbeidsbeperking. Vacatures delen zij intern met alle medewerkers van Ricoh en extern via vacaturesites. Tevens hebben ze een goede samenwerking met het Werkgeversservicepunt West-Brabant. Zo worden de vacatures op verschillende manieren gedeeld met de buitenwereld. “Als het gaat om inclusie, denken we vaak alleen aan lager opgeleide medewerkers. Maar de doelgroep is divers. Het opleidingsniveau op ons kantoor is hoog, de voertaal is Engels. Maar ook daar zijn mogelijkheden en waar mogelijk pakken we die met beide handen aan.”

De omgeving betrekken

Als wereldwijd actief bedrijf voelt Ricoh volgens Kraay een duidelijke verantwoordelijkheid voor de lokale gemeenschappen waar het gevestigd is. Daarom ontplooit het bedrijf verschillende initiatieven om de nabije omgeving als geheel bij Ricoh te betrekken. “Binnen het thema Raising the Next Generation werken we intensief samen met scholen in de omgeving. Volgend jaar zetten we samen met een VMBO Steenspil een transport/logistiek leertraject op. We stellen onze kennis en kunde graag beschikbaar om jongeren kennis te laten maken met de veelzijdigheid aan beroepen binnen de sector logistiek. Op deze manier willen graag een positieve bijdrage leveren aan de regio.”

Dit doet Ricoh niet alleen op om zelf goed gekwalificeerde mensen binnen te halen. “Dat zou te kortzichtig zijn. De hele regio is gebaat bij goede opleidingen en goed opgeleide vakkrachten.”  Ricoh heeft volgens Kraay ook aandacht voor andere groepen in de samenleving. Zo organiseert het samen met tanteLouise lunches in het bedrijfsrestaurant voor ouderen. “Dat zijn kleine inspanningen met een grote impact. Love your neighbour, love your country, love your work. Dat is onze bedrijfsfilosofie en zo zoeken we uitdrukkelijk de connectie met onze omgeving.” Kraay is ervan overtuigd dat de inclusieve arbeidsmarkt mogelijk is als iedere werkgever zijn steentje bijdraagt, dan kunnen we samen zorgen voor een gezonde regio.”

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok