Scalda: “Zorg dat de ander zelf zijn plafond kan neerleggen”2019-11-14T12:33:38+02:00

Project Description

Scalda: “Zorg dat de ander zelf zijn plafond kan neerleggen”

Voordat hij drie jaar geleden bij Scalda kwam werken, werkte René van der Waal in de gehandicaptenzorg. “In het begin schatte ik zelf in wat een cliënt zou kunnen. Maar toen we ze meer autonomie, vrijheid en verantwoordelijkheden gaven met daaraan gekoppeld opleidingen, zag ik ineens dat er veel meer mogelijk was. Ik geloof er nu heilig in dat je geen plafonds voor een ander neer moet leggen, maar dat je de voorwaarden moet creëren zodat diegene dat zelf kan. Dan ligt het plafond veel hoger dan je zelf denkt.”

Ondersteunings-denken

Dit principe van ondersteunings-denken past René nu ook bij Scalda toe. “In een maatschappij, waar wij een afspiegeling van zijn, kan niet iedereen de middenmoot zijn. Je moet dus per student kijken wat diegene nodig heeft en hoe je daaraan kunt bijdragen. Dit vraagt veel van docenten. Het is een grote verandering en dat kost tijd. Maar je ziet langzaam dat het werkt. Ik geniet enorm van de verhalen van docenten, teamleiders en IB’ers, wanneer ze iets bij studenten bereikt hebben. Je ziet dat ze er trots op zijn.”

Besparing

René ziet behalve uitdagingen ook besparingen met deze individuele aanpak. “Neem bijvoorbeeld studenten met een beperking als dyslexie. Eerst startten we een heel proces van diagnostiek en vervolgens worden alle mogelijke ondersteuningsmiddelen geboden. Maar misschien heeft die ene student alleen maar een groter scherm nodig. Probeer dat dan eerst eens.”

Toch niveau 4

Zo noemt René ook nog een voorbeeld van een student uit het buitenland. “Hij is cognitief zeker in staat om zijn diploma te halen, maar zijn taalachterstand speelt hem nog parten.

Voorheen zou hij dan naar niveau 2 terug moeten. Nu bieden we hem aanpast onderwijs, extra taallessen. Zo kan hij toch die niveau 4 studie blijven volgen.”

Passend, niet oppassend

Op deze manier helpt Scalda in een vroeg stadium mee aan participatie. Daarnaast hebben ze ook zelf iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. “Deze collega is uitermate geschikt voor zijn functie en werkt als een kanon. Dat is ook meteen zijn valkuil. Daarom creëren we voor hem een passende (niet oppassende) omgeving, waarbij hij zich niet over de rooie kan werken. Zijn vaste begeleider zorgt daarvoor.”

Ervaringsdeskundigen

Scalda huisvest ook een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. “Ze werken tussen de studenten, schouwen ons gebouw en onze website op toegankelijkheid en treden op als ervaringsdeskundige in gastlessen. In allerlei opzichten is deze samenwerking ontzettend waardevol.”

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok