Pilot voor flexibelere regelingen2017-01-27T12:16:52+02:00

Project Description

Pilot voor flexibelere regelingen

Als je – zoals Arno Broersma manager van Verkeersregelaar Nederland B.V. – een werkgever bent met veel vacatures die geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidmarkt, dan zou je denken dat de mensen in de rij staan. De praktijk is anders.

Niet iedereen kan verkeersregelaar zijn

Verkeersregelaar Nederland zet verkeersregelaars in in uiteenlopende situaties. Ze komen vooral in actie bij bouwwerkzaamheden en wegomleidingen. Het fysiek zware werk vraagt specifieke vaardigheden en de betaling is niet om over naar huis te schrijven. “Maar”, zegt Arno Broersma, “het is wel een goede gelegenheid voor mensen die weer aan de slag willen. Verkeersregelaar kan weliswaar niet iedereen worden. Je moet vriendelijk zijn, ook als je veel gescheld over je heen krijgt, en je moet fysiek in staat zijn om de hele dag op je benen te staan. Aan de andere kant is het wel laagdrempelig. Een vooropleiding is niet nodig, wij bieden immers alle benodigde scholingen en cursussen. Daarnaast hebben we veel vacatures met perspectief op een vast dienstverband.”

Langdurige plaatsingen

Verkeersregelaar Nederland is er namelijk van overtuigd dat het zinvol is om medewerkers langdurig aan zich te binden. Bij veel concurrenten is dat volgens Broersma anders. “De branche loopt op tijdelijke contracten en op mensen die met behoud van uitkering een proeftijd krijgen. Dat komt ook omdat opdrachtgevers steeds minder geld over hebben voor verkeersregelaars. Wij zijn vaak de sluitpost op de begroting en zo werk je cowboy-gedrag in de hand. Wij gooien het over een andere boeg en willen overtuigen met kwaliteit en duurzame relaties met klanten. Om die kwaliteit te kunnen bieden, heb je goede mensen nodig. Dat is logisch. En mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt hebben gewoon even de tijd nodig voor ze hun draai vinden, de benodigde diploma’s halen en uitgroeien tot zelfstandige verkeersregelaars.”

Motivatie

Het overgrote deel van de mensen dat vanuit de gemeenten komt en begint aan een opleiding tot verkeersregelaar, haakt al na een aantal weken of maanden af. Om het aantal uitvallers te beperken en teleurstellingen te vermijden, proberen Broersma en zijn collega’s een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen bij de intake. “Daar nemen we echt de tijd voor. We houden een presentatie van 45 minuten waarbij we het werk eigenlijk afkraken. Wie dan nog overblijft, weet in elk geval waar hij aan begint. Wij zoeken gemotiveerde mensen, want motivatie is in elk beroep toch de belangrijkste kwaliteit.”

Pilot

Toch blijft het voor een bedrijf als Verkeersregelaar Nederland een financieel risico om mensen op te leiden die afhaken voor ze goed en wel aan het werk zijn. Daarom heeft Broersma een nieuw plan ontwikkeld om die risico’s in te perken en het vak geschikter te maken voor de doelgroep. “We lobbyen nu bij gemeenten om te komen tot een stage met behoud van uitkering. Wij zouden mensen dan – na een dag theorieopleiding – in groepjes van vier aan het werk laten gaan onder begeleiding van een ervaren werkmeester. Tijdens die stage kunnen de kandidaten alle certificaten halen. De klant betaalt maar voor 2 verkeersbegeleiders, waardoor het werk voor de nieuwe instromers veel minder zwaar is dus gemakkelijker vol te houden. Ik zie geen nadelen aan dit plan, want in de huidige situatie is de uitval extreem hoog. Dat betekent dus dat mensen weer terug in een uitkering vallen, en moeten wij investeren in niet gemotiveerde kandidaten. We stuiten helaas op nogal wat hokjesgeest bij de verantwoordelijke instanties. Die zijn veel te star. Daarom willen we nu een pilot opzetten om op kleine schaal te bewijzen dat dit een werkbaar model is!”

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok