Een goede partner maakt het verschil2017-11-28T17:43:40+02:00

Project Description

Een goede partner maakt het verschil

Du Pré groenprojecten uit Helmond werkt al jaren samen met werkbedrijf Atlant Groep. Tientallen mensen met een arbeidsbeperking maakten in de loop der jaren via deze samenwerking de stap naar een vaste baan, deden werkervaring op of worden gedetacheerd en hebben op die manier hun plek in het arbeidsproces gevonden.

Meer dan bomen planten

“Natuurlijk planten we bomen, dat is ons werk. Maar als het even kan, willen we meer betekenen voor onze klanten op het gebied van duurzaamheid,” zegt Robert Smid, directeur van Du Pré. Concreet betekent dit dat het groenbedrijf al jarenlang kansen biedt aan mensen met een arbeidsbeperking. Op dit moment zijn er ruim tien mensen vanuit de Atlant Groep gedetacheerd en acht van de vijftig vaste medewerkers zijn via dit bedrijf bij Du Pré begonnen. “Waarom we dat doen? Omdat we een sociaal bedrijf zijn. Natuurlijk moet het economisch allemaal kloppen, maar wij geloven dat je geld verdient mét mensen en niet aan mensen. Uiteindelijk is het simpel: als de medewerkers tevreden zijn, doen ze hun werk goed en dan zijn de klanten tevreden. Daarnaast past een deel onze werkzaamheden natuurlijk ook goed bij de doelgroep waar het hier overgaat.”

Gelijkwaardige samenwerking

Dat laatste beaamt ook Paul Verbakel, directeur Groepsdetacheringen bij de Atlant Groep. “Groen is niet voor niets één van de pijlers – naast schoonmaak, facilitaire dienstverlening, horeca en value added logistics (bijvoorbeeld het in- en verpakken of labelen van producten) – waar we ons op richten om mensen uit de doelgroep in te laten werken. Het is werk met veel verschillende facetten en dus geschikt voor mensen met veel verschillende vaardigheden.” Zowel Verbakel als Smid benadrukken dat het groenbedrijf en het werkbedrijf op gelijkwaardige basis samenwerken. Atlant levert niet alleen mensen aan Du Pré, maar laat ook werkzaamheden door het bedrijf uitvoeren. Smid: “De lijnen zijn kort en omdat de Atlant Groep zelf ook in het groen actief is en ons bedrijf bovendien goed kent, weet het ook wat voor medewerkers wij zoeken en wat voor mensen er bij ons tot hun recht kunnen komen.”

Snel, direct en onbureaucratisch

Omdat je fysiek redelijk in orde moet zijn om in de groenvoorziening te kunnen werken, komen vooral mensen met een psychische beperking in aanmerking. Bij het selectieproces gaan Verbakel en zijn mensen nauwkeurig te werk. “We maken een diagnose van al onze werkzoekenden. Daarbij brengen we de competenties in kaart en we helpen onze mensen ook bij het leren van werknemersvaardigheden, anders is de stap vanuit de uitkeringssituatie naar werk te groot. Hoe intensief de begeleiding op de werkvloer is, hangt erg af van de wensen van de werkgever.” Robert Smid is er in elk geval erg tevreden over. “Wij hebben zelf natuurlijk al jarenlang ervaring in het begeleiden van deze nieuwe medewerkers, dus bij ons vindt de begeleiding inmiddels op afstand plaats, dat is het voordeel van samenwerken. Als er problemen zijn, nemen onze leidinggevenden snel, direct en onbureaucratisch contact op met de begeleiders van Atlant en dan wordt een gesprek ingepland.”

Ook in moeilijke tijden

De komst van de Participatie- en Quotumwet zorgt ervoor dat het bedrijfsleven naar manieren zoekt om kansen te bieden aan medewerkers met een arbeidsbeperking. “Bijna alle bedrijven zetten op hun site dat ze bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar het gaat erom wat ze in de praktijk laten zien,” meent Verbakel. “Du Pré heeft ook in tijden dat het economisch wat moeilijker liep, bewezen dat ze de medewerkers die bij ons vandaan kwamen, precies zo behandelden als hun eigen mensen. Dat is voor mij het ultieme bewijs dat ze het echt serieus menen en dat maakt het ook zo’n vruchtbare samenwerking.”

Kijk voor meer informatie over de land- en tuinbouwsector op www.agrowerktonbeperkt.nl.

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok