Vraag van de week: Wordt de doelgroep banenafspraak verbreed?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

De Eerste Kamer stemde onlangs in met de verbreding van de doelgroep banenafspraak. De verbreding zal met terugwerkende kracht, vanaf 1 december 2018, gaan gelden. Mensen die alleen dankzij ondersteunende voorzieningen het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, kunnen nu ook opgenomen worden in het doelgroepregister.

Een groep werknemers, die voorheen niet meetelden voor de banenafspraak, doen dat dus nu wel. Deze groep behoorde wel tot de zogeheten Quotumgroep. Beide definities zijn nu gelijkgetrokken. Mensen die weliswaar zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, maar daar wel ondersteuning bij nodig hebben, tellen nu ook mee voor de banenafspraak. Diegenen die het betreft kunnen (er is geen verplichting) zich laten registeren in het doelgroepregister. Wie in het doelgroepregister staat, telt automatisch mee voor de banenafspraak.

By |2019-12-04T15:30:27+02:004 december 2019|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok