Vraag van de week: Wat staat er over de banenafspraak in de verkiezingsprogramma’s?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 80 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Op 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat zeggen de partijen in hun verkiezingsprogramma’s over de inclusieve arbeidsmarkt en de banenafspraak?

  • VVD: ondernemers en overheid hebben samen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende passend werk.
  • PVV: sociaal en beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking beschermen.
  • CDA: een landelijk netwerk van Sociaal Ontwikkelbedrijven.
  • D66: recht op werk.
  • GroenLinks: een bindend quotum op het gebied van inclusief werkgeverschap voor de overheid en grote bedrijven.
  • SP: mensen met een arbeidsbeperking krijgen het recht op (begeleiding naar) werk.
  • PvdA: recht op een baan en volledige implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
  • ChristenUnie: meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bij reguliere werkgevers of bij sociale ondernemingen.
  • PvdD: een nieuw type sociale werkvoorziening.
  • SGP: kwetsbare groepen extra ondersteunen en misstanden aanpakken.

De uitgebreide scan van de programma’s (van partijen die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn), vindt u op de site van Op naar de 25.000 banen: werken met een arbeidsbeperking in de verkiezingsprogramma’s.

By |2021-03-03T18:28:19+02:003 maart 2021|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok