Vraag van de week: Wat staat er in de Kamerbrief stand van zaken uitwerking ‘Breed Offensief’?

De Banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de Banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 80 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Tamara van Ark, staatssecretaris van SZW, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond het breed offensief. Met dit offensief wil de staatssecretaris meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. De Kamerbrief van Van Ark verschilt niet fundamenteel van het conceptwetsvoorstel dat onlangs ter internetconsultatie werd gepubliceerd.

De afgelopen maanden is samen met verschillende betrokkenen (vertegenwoordigers van onder andere gemeenten, werkgevers, ervaringsdeskundigen, cliëntenvertegenwoordigers en vakbonden) samengewerkt om te komen tot een pakket aan maatregelen. Voor een aantal van de voorstellen is een wetswijziging nodig. De wijziging van de Participatiewet staat nu open voor internetconsultatie. De regering streeft er naar om het wetsvoorstel vanaf juli 2020 in werking te laten treden.

In de Kamerbrief beschrijft de staatssecretaris

  • voorstellen voor verbetering en vereenvoudiging van de loonkostensubsidie
  • waarborgen voor ondersteuning op maat om aan het werk te komen en te blijven
  • het wegnemen van knelpunten bij de no-riskpolis bij loonkostensubsidie
  • een analyse van de arbeidsmarkt- en financiële effecten van financiering van de loonkostensubsidie
  • een voorstel voor vrijlating van arbeidsinkomen in de Participatiewet voor mensen die met loonkostensubsidie werken
  • verbetering van de werkgeversdienstverlening
  • actieplannen in 35 arbeidsmarktregio’s voor extra arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden.

Een belangrijk speerpunt van het breed offensief is het vereenvoudigen van de werkwijze voor werkgevers, met name werkgevers die in meerdere regio’s actief zijn. Zij hebben nu last van de grote verschillen in de manier waarop regelgeving lokaal en regionaal wordt geïnterpreteerd. De loonwaardemeting wordt ‘geüniformeerd’ en er komt een ‘preferent werkproces’ voor de loonkostensubsidie.

Lees hier de Kamerbrief.

By |2019-05-29T18:28:37+02:0029 mei 2019|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok