Vraag van de week: Wat is Open Hiring en kan ik dat ook?

De Banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de Banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 80 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Open Hiring houdt in dat mensen die willen werken, gewoon aan de slag kunnen. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, ongeacht opleiding of ervaring. In Nederland loopt sinds enige tijd een pilot. Geïnteresseerde werkgevers kunnen zich nog aanmelden.

Het concept is 35 jaar geleden bedacht door Bernie Glassman. Hij startte in 1982 een bakkerij om armoede te bestrijden, door werk te creëren voor mensen die het moeilijkst aan een baan komen. Zijn principe was: wie wil werken, mag naar de bakkerij komen en zich opgeven. Als er een plek vrijkomt, wordt de eerste op de lijst benaderd. Open Hiring is dus geen concept om nieuwe banen te creëren, maar om banen te openen voor mensen die moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

De Start Foundation is een pilot gestart om het Amerikaanse concept Open Hiring naar Nederland te brengen. Er werd een haalbaarheidsstudie verricht en inmiddels passen de eerste bedrijven het Open Hiring principe toe. Ingeborg Zwolsman, programmamanager Open Hiring bij Start Foundation, vertelde erover in een column op onze site. “Het startpunt is werk,” schreef ze. “Maak als werkgever heel helder wat je werkelijk nodig hebt. Zonder indirecte eisen, alleen de basiseisen benoemen. Iedereen die aan het werk wil en denkt dat hij de baan aankan, is welkom. Dat is Open Hiring. Vragen over het verleden worden niet gesteld. Selectie op opleiding of werkervaring vindt niet plaats.”

Op dit moment is Start Foundation gestart met 2 pilotbedrijven en in gesprek met kandidaatswerkgevers. Werkgevers die mee willen doen aan de pilot kunnen zich nog melden bij Ingeborg Zwolsman. Start Foundation is nadrukkelijk op zoek naar werkgevers uit verschillende sectoren, verspreid over heel Nederland. De volgende uitgangspunten gelden voor werkgevers die willen deelnemen aan een pilot:

  • Het bedrijf kent een zichtbare directie (doel: Open Hiring omarmen en onderdeel maken van de bedrijfscultuur).
  • Het bedrijf is van voldoende omvang (doel: vijf tot tien baanopeningen per jaar invullen via Open Hiring).
  • Het gaat om reguliere werkgevers die al enige jaren succesvol actief zijn en niet werken met speciale doelgroepen. (Doel: iedereen die denkt dat hij of zij geschikt is voor de vacature, moet via Open Hiring aan de slag kunnen).
  • Het bedrijf moet werk beschikbaar hebben met directe loonwaarde. Om aan de slag te kunnen, is geen uitgebreide inwerkperiode nodig. (Doel: de werknemer ontvangt vanaf dag één salaris).

Om de haalbaarheid van Open Hiring in Nederland goed te kunnen toetsen, zoekt Start Foundation werkgevers uit verschillende sectoren, verspreid over heel Nederland.

Lees er meer over op de website van de pilot Open Hiring.

By |2019-06-05T14:51:03+02:005 juni 2019|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok