Vraag van de week: Wat is er vernieuwd aan het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geldt als de vraagbaak rond de uitvoering van de Wet banenafspraak en het kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Het document wordt vernieuwd als veranderingen in wet- en regelgeving dat noodzakelijk maken. De vorige versie stamde uit 2018.

In het Kennisdocument staat alle relevante informatie over de banenafspraak. In dit hernieuwde Kennisdocument zijn drie belangrijke veranderingen opgenomen:

  • De verlenging van de registratieduur in het doelgroepregister tot de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • De mogelijkheid om zich uit het doelgroepregister te laten uitschrijven;
  • De opschorting van de quotumheffing tot 2022. Deze opschorting hangt samen met de beoogde vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. Het wetsvoorstel daartoe wordt in 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris streeft ernaar de vereenvoudiging per 1 januari 2022 in te laten gaat. Als de vereenvoudigde Wet banenafspraak in werking treedt, zal het kennisdocument opnieuw aangepast moeten worden.

Het vernieuwde Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vindt u hier.

By |2020-06-10T16:42:48+02:0010 juni 2020|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok