Vraag van de week: wat is de City Deal Impact Ondernemen?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 80 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

City Deal Impact Ondernemen

Antwoord

Om het voor ondernemers makkelijker te maken zich in te zetten voor sociale of ecologische doelen, waaronder ook de inclusieve arbeidsmarkt, is de City Deal Impact Ondernemen gesloten. In deze City Deal werken ondernemers samen met gemeenten, provincies en ministeries.

De City Deal is voornamelijk gericht op het wegnemen van obstakels, bijvoorbeeld door regelgeving, die ondernemers ervaren. Daartoe wordt in de City Deal een netwerk van ondernemers en beleidsmakers opgezet en zal er onderzoek worden verricht en kennis worden gedeeld.

De City Deal onderscheidt hierbij drie sporen:

  • Het doorbreken van het ‘kastje naar de muur’-gevoel van ondernemers. Gemeenten gaan werken met een makelaarsteam om samen met de ondernemers maatschappelijke doelen te realiseren.
  • Het vergroten van de bekendheid van bestaande regelingen en ondersteuning bij zowel bedrijven die zich al actief inzetten voor sociale doelen en bij werkgevers die daar meer werk van willen maken.
  • De toegang tot financieringsstromen vanuit overheidsfondsen wordt zichtbaarder en toegankelijker voor ondernemers die sociale impact willen.

Deelnemende ondernemers spreken onder andere af praktijkervaringen te gaan delen, relevante ervaringen (bijvoorbeeld best practices of ervaren belemmeringen) in te brengen en verbeterpunten aan te dragen. Als deel van de City Deal zullen proeftuinen worden opgezet om nieuwe oplossingen te ontdekken.

De City Deal is een initiatief van Agenda Stad. Tot de ondertekenaars behoren naast ondernemers drie ministeries (Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken & Werkgelegenheid en Economische Zaken & Klimaat), twee provincies (Overijssel en Noord-Brabant) entwaalf grotere gemeenten (waaronder de vier grote steden). Ook kennisinstellingen, fondsen, intermediairs en adviesbureaus zijn aangesloten.

Meer informatie of aanmeldmogelijkheden vind u hier.

By |2021-03-24T12:52:37+02:0024 maart 2021|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok