Vraag van de week: Was er aandacht voor de banenafspraak tijdens de begrotingsbehandeling van SZW?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Jaarlijks wordt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besproken in de Tweede Kamer. Dat is ook het moment waarop de Kamerleden de minister en staatssecretaris kunnen bevragen over actuele onderwerpen op dit domein. Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van SZW voor komend jaar en deze week reageerde het kabinet op de ingediende moties.

Er was ruim aandacht voor de banenafspraak met drie ingediende – en aangenomen – moties.

  • VVD-kamerlid Chantal Nijkerken-De Haan pleitte voor een bredere inzet van loonkostensubsidie. Volgens haar moedigt het financieren van loonkostensubsidie op basis van realisatie, gemeenten aan om het instrument vaker te gebruiken en dit kan leiden tot meer banenafspraak-banen.
  • Eppo Bruins (ChristenUnie) vroeg de regering te onderzoeken wat de maatschappelijke kosten en baten zouden zijn als de no-riskpolis wordt uitgebreid en ook ingezet kan worden voor mensen die al langer in de bijstand zitten.
  • Chris Stoffer van de SGP vroeg om aandacht voor de achterblijvende resultaten bij de Rijksoverheid voor de banenafspraak. Hij diende een motie in om de bestaande structuur binnen de overheid, bijvoorbeeld Binnenwerk, breder en actiever in te zetten voor mensen met een arbeidsbeperking om minimaal te voldoen aan de banenafspraak.
By |2020-11-25T19:36:18+02:0025 november 2020|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok