Vraag van de week: Waarom zouden banenafsprakers überhaupt eerder de dupe zijn van Covid-19?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Tijdens de bijeenkomst, die we op 1 juli organiseerden over de banenafspraak in tijden van corona, stelden de ruim 100 kijkers meerdere vragen aan de panelleden. De komende weken behandelen we die vragen in deze rubriek.

Vandaag: Waarom zouden banenafsprakers überhaupt eerder de dupe zijn van Covid-19? Het uitgangspunt is en blijft dat elke ‘banenafspraker’ een reguliere functie bekleedt. Maar dan met loonkostensubsidie.

De banenafspraak is niet alleen een doelstelling om in 2026 125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking te hebben gerealiseerd, maar ook de drijvende kracht achter een inclusieve ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Zou deze inclusieve ontwikkeling voltooid zijn, dan was er inderdaad geen reden om aan te nemen dat mensen uit de doelgroep banenafspraak eerder de dupe worden van de huidige economische situatie dan andere werkenden.

Veel inclusieve werkgevers geven aan dat ze verwachten eind dit jaar evenveel of meer mensen uit de doelgroep in dienst te hebben. De WW-cijfers wijzen erop dat mensen uit de doelgroep percentueel even zwaar getroffen worden als de beroepsbevolking zonder indicatie. Zoals ook tijdens de digitale bijeenkomst werd gezegd: deze elementen wijzen er op dat de mensen uit de doelgroep niet per se eerder of erger de dupe worden van de crisis.

De realiteit is echter weerbarstig. Meerdere factoren maken het toch belangrijk om extra aandacht te houden voor de banenafspraak op dit moment. Dat komt ten eerste door de economische situatie. Een flink deel van de mensen, die een baan hebben gevonden in het kader van de banenafspraak, heeft een tijdelijk contract en/of werkt in een sector die relatief zwaar getroffen wordt door de crisis. Dat maakt de economische vooruitzichten onzeker. Wij roepen werkgevers op om hun medewerkers te behouden. Mocht dat niet kunnen, dan geloven wij dat deze groep het meest geholpen is bij intensieve begeleiding van werk naar werk. Alleen zo lukt het om de afstand tot de arbeidsmarkt niet nodeloos te vergroten.

Ten tweede blijft aandacht voor de banenafspraak van belang om de boodschap uit te dragen dat inclusie loont, ook in slechte tijden. Werkgevers die al langer kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking zijn hier al wel van overtuigd. Wij zien het als ons doel om werkgevers in groeisectoren, die nog geen inclusieve ervaringen hebben, te blijven wijzen op het potentieel van mensen uit de doelgroep banenafspraak. Bij deze werkgevers zal de nadruk de komende periode noodgedwongen nog op thuiswerken liggen. Voor een deel van de mensen uit de doelgroep banenafspraak is extra begeleiding en aandacht daarbij van fundamenteel belang om nieuwe plaatsingen te laten slagen.

By |2020-07-15T22:24:28+02:0015 juli 2020|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok