Vraag van de week: Hoe vind ik een werknemer op maat met praktische vaardigheden?

De Banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de Banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben ruim 70 vragen beantwoord.
Bekijk het complete overzicht.

Antwoord:

Als u staat te springen om werknemers met praktische vaardigheden, maar u vindt geen geschikt personeel met diploma, dan kunt u gebruikmaken van een leerwerktraject met praktijkverklaring.

Elk jaar komen 10.000 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben geen startkwalificatie op mbo-niveau. Het praktijkleren biedt een werkgever de mogelijkheid nieuwe medewerkers de specifieke vaardigheden te leren die nodig zijn binnen het bedrijfsproces. Het leerwerkproject geeft ook invulling aan de Participatiewet, maar zonder tijdrovende werving en selectieprocedures.

Behalve voor schoolverlaters is de aanpak ook geschikt voor voor mensen in de Wajong, met een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening), een WIW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (Besluit in- en doorstroombanen).

Met het leerwerktraject praktijkverklaringen krijgt u als werkgever snel inzicht in de kwaliteiten en vakvaardigheden van een werkzoekende. Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft ‘de Boris-aanpak’ ontwikkeld waarbij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die geen diploma hebben, praktijkverklaringen kunnen halen bij bedrijven in de regio. Deze verklaringen worden individueel afgegeven, al kunnen in samenspraak met het WSP ook groepstrajecten worden opgezet. Meer informatie hierover vindt u op de site van het SBB, aanvragen kan via het Boris Praktijkloket.

Het maatwerktraject heeft voordelen voor u als werkgever:

  • De vraag van de werkgever is leidend, doordat deze vooraf betrokken is bij het vaststellen van kansrijke werksoorten én de gewenste vaardigheden.
  • De werkgever maakt kennis met een potentiële werknemer en kan een baan aanbieden als de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen.

Cedris, SBCM en SBB voerden de landelijke pilot Opstap naar werk uit en ook regionaal wordt met deze opleidingsvariant geëxperimenteerd, een voorbeeld is het praktijkgericht leertraject van WSP Noordoost-Brabant.

By |2018-11-14T11:44:09+02:0014 november 2018|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok