Voorwaarden Vlootpartners2018-10-30T10:37:42+02:00

100.000 Portal & onze ‘Vlootpartners’

   

Het project Op naar de 100.000 banen helpt werkgevers bij het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers uit de marktsector tot 2026 100.000 banen creëren. Dit is de Banenafspraak. Op naar de 100.000 banen is een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

Op naar de 100.000 banen wil de beweging naar ‘inclusief ondernemen’ versterken en wil een wegwijzer zijn voor werkgevers die concreet aan de slag willen. Dit doen we via onze website, www.opnaarde100000.nl, en in persoonlijk contact. Wij bezoeken onder meer congressen, netwerkbijeenkomsten, ondernemers in het eigen bedrijf en de brancheverenigingen in verschillende sectoren in Nederland. We verstrekken informatie over de Banenafspraak en verwijzen brancheverenigingen, hun leden en individuele werkgevers naar dienstverleners, regelingen en goede voorbeelden van ondernemers die het al doen.

Er is inmiddels veel publieke en private dienstverlening beschikbaar om het voor werkgevers makkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking in hun bedrijf een plaats te geven. Het project ‘Op naar de 100.000 banen’ maakt deze dienstverlening zichtbaar op het portal, door per thema relevante dienstverleners en initiatieven te plaatsen. Deze organisaties noemen we onze ‘vlootpartners’. Dit varieert van Werkgeversservicepunten en UWV tot uitzend- en re-integratiebureaus en jongerenorganisaties die begeleidingsinstrumenten voor de doelgroep hebben ontwikkeld.

   

   

Wat bieden we vlootpartners?

 • Zichtbaarheid voor werkgevers op ons portal www.opnaarde100000.nl. Deze vermelding is gratis als u aan de voorwaarden voldoet.
 • De mogelijkheid om nieuwsberichten, goede voorbeelden en evenementen aan te leveren voor plaatsing op het portal. Deze nieuwsberichten en evenementen moeten gericht zijn op alle werkgevers en een algemeen karakter hebben (geen commerciële promotie van de dienstverlening).
 • Onderdeel zijn van een breed netwerk van de drie werkgeverskoepels in Nederland, waarbij wij waar mogelijk verbinding leggen tussen werkgevers, branches of regionale organisaties en geschikte dienstverleners. De daadwerkelijke samenwerking wordt door de vragende organisaties en de vlootpartners zelf georganiseerd.
 • Onderdeel zijn van een vloot aan elkaar aanvullende dienstverleners, waar door samenwerking soms unieke nieuwe initiatieven voor werkgevers kunnen ontstaan.
 • De mogelijkheid om knelpunten rondom de Banenafspraak aan te geven. Wij nemen deze in breder perspectief (dus geen individuele cases) mee richting ministerie, UWV en andere relevante organisaties om te kijken of verbetering mogelijk is.

Wellicht ten overvloede: er is geen sprake van exclusiviteit. Hoe meer organisaties hun bijdrage leveren aan de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking, hoe beter wij het vinden. Aan het vlootpartnerschap kunnen geen rechten worden ontleend en we bieden geen omzetgarantie.

   

   

Wat vragen wij van onze vlootpartners?

 • Op uw website staat helder vermeld welke specifieke dienstverlening u biedt met betrekking tot werken met mensen met een arbeidsbeperking.
 • U heeft aantoonbare ervaring met deze dienstverlening en positieve referenties van afnemers van deze dienstverlening.
 • U vult zelf een vlootpartnerprofiel in op onze website. U kunt een profiel aanmaken voor de pagina’s advies, kandidaten, ondersteuning en begeleiding (zie hieronder voor een toelichting van de thema’s). Voor elk thema moet u een aparte pagina invullen. U helpt werkgevers het meest als u per pagina een onderscheidende tekst maakt met uw dienstverlening op dat thema.
 • U zorgt ervoor dat uw informatie op het profiel up-to-date blijft.
 • U heeft zelf mensen met een arbeidsbeperking in uw organisatie werken of bent voornemens dit te gaan doen en draagt actief de voordelen van een inclusieve arbeidsmarkt uit.
 • U plaatst het 100.000 logo op de home- of ‘werken-bij’ page van uw website.
 • U werkt in voorkomende gevallen samen met andere vlootpartners (of staat daarvoor open), ook in publiek-private samenwerkingen en pilots.
 • U bent ambassadeur van de Banenafspraak, en wijst uw netwerk van opdrachtgevers en partners op het project Op naar de 100.000 banen en de mogelijkheid om het logo aan te vragen.

   

   

Thema’s

Met de informatie op het portal proberen we zo veel mogelijk antwoord te geven op vragen van werkgevers over de Banenafspraak. Daarnaast verwijzen we hen door naar organisaties die hen concreet kunnen helpen, naar u als vlootpartner dus. Omdat werkgevers verschillende soorten vragen hebben, hebben we de dienstverlening van vlootpartners ingedeeld in vier thema’s. Per thema noemen wij meerdere vlootpartners, zodat werkgevers hun eigen keuze kunnen maken. In onderstaand schema ziet u per thema een toelichting.

U kunt zich aanmelden door op de betreffende themapagina op de knop ‘Aanmaken of wijzigen vlootpartnerprofiel’ te klikken’. Let op: u moet zich op iedere pagina apart registreren (inclusief wachtwoord aanmaken).

   

THEMA INHOUD URL
Mijn organisatie wil ADVIES over de inzet van de doelgroep
 • Hoe creëer ik werk voor mensen met een arbeidsbeperking binnen mijn onderneming?
 • Past de doelgroep bij mijn onderneming?
 • wat levert de inzet van mensen met een arbeidsbeperking mij op?
 • Hoe moet ik als opdrachtnemer omgaan met Social Return eisen?
 • Kan ik als opdrachtgever ook van mijn leveranciers vragen om met mensen met een arbeidsbeperking werken?
https://www.opnaarde100000.nl/advies/
Mijn organisatie wil een
of meer KANDIDATEN uit doelgroep plaatsen op concreet werk, dus een match tussen vraag en aanbod
 • Waar vind ik kandidaten die onder de Banenafspraak vallen?
https://www.opnaarde100000.nl/geschikte-kandidaat/
Mijn organisatie wil ONDERSTEUNING bij de ADMINISTRATIEVE AFHANDELING van de plaatsing (subsidies e.d.)
 • Hoe weet ik of een medewerker of sollicitant in het Doelgroepregister staat?
 • Voor welke subsidies en andere (financiële) tegemoetkomingen komt mijn onderneming in aanmerking als we mensen met een arbeidsbeperking uit de doelgroep aanstellen?
 • Hoe ontvang ik die subsidies en andere tegemoetkomingen?
 • Wie kan mij helpen bij het innen hiervan?
https://www.opnaarde100000.nl/financiele-tegemoetkoming/
Mijn organisatie wil dat de plaatsing duurzaam is en heeft daarbij BEGELEIDING nodig
 • Hoe en door wie moet een kandidaat begeleid worden zodat hij niet uitvalt?
 • Hoe kunnen mijn collega’s en ik het beste met de beperking van mijn medewerker kan omgaan? Welke begeleiding is daarvoor?
 • Hoe vind ik een externe begeleider?
 • Hoe train ik mijn interne begeleiders (leidinggevende en collega’s van kandidaat)?
https://www.opnaarde100000.nl/begeleiding/

   

DOWNLOAD DE VOORWAARDEN ALS PDF

   

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok