Vijfmeting Banenafspraak: positieve cijfers over 2019

De landelijke resultaten van de banenafspraak laten voor de vijfde keer op rij positieve cijfers zien. Vandaag informeerde staatssecretaris Van Ark (SZW) het parlement over de resultaten van de banenafspraak tot en met eind 2019.

De opgave voor markt en overheid tot en met 2019 was om 55.000 extra banen te realiseren ten opzichte van de nulmeting; 40.000 in de sector markt en 15.000 in de sector overheid. De doelstelling van 55.000 banen is met 61.615 extra banen ruim gehaald.

Voor de meting over 2019 is het aantal banen bij reguliere werkgevers eind 2019 afgezet tegen het aantal banen van de nulmeting eind 2012. De marktwerkgevers zijn er, net als in de voorgaande jaren, in geslaagd om in 2019 een groot aantal extra banen te realiseren voor de mensen uit de doelgroep. Met 51.829 extra banen ten opzichte van de nulmeting hebben marktwerkgevers de doelstelling van 40.000 extra banen ruim overtroffen.

Het aandeel van de overheidswerkgevers in de resultaten is wel gegroeid maar opnieuw achtergebleven. De doelstelling was over 2019 voor de overheid 15.000 banen. Eind 2019 hadden de overheidswerkgevers 9.786 extra banen gerealiseerd. In 2019 zijn er door overheidswerkgevers 1.846 extra banen gerealiseerd. Daarbij is sprake van groei ten opzichte van voorgaande jaren, maar niet genoeg om de achterstand in te lopen. De quotumregeling voor de overheid wordt dan ook nog niet gedeactiveerd.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft geen impact gehad op deze cijfers, want die is vanaf half maart 2020 gaan spelen. De eerste indicatie van het coronaeffect op de resultaten voor de banenafspraak komt in de trendrapportage van UWV van eind oktober. De crisis zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de resultaten over 2020, verwacht Tamara van Ark. De staatssecretaris roept werkgevers, die mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben, op de werknemers in dienst te houden: ‘Het zou toch niet zo moeten zijn dat de prijs van de crisis vooral betaald wordt door de zwaksten op de arbeidsmarkt.’

De voorlopige WW-cijfers van UWV laten zien dat werkgevers deze oproep ter harte hebben genomen. De doelgroep Banenafspraak wordt vanzelfsprekend ook getroffen door de economische crisis en de oplopende werkloosheid, maar wel proportioneel ten opzichte van de rest van de arbeidsbevolking.

De coronacrisis zal gevolgen hebben voor de Banenafspraak en de mensen uit haar doelgroep. Daar maken we ons zorgen over. Maar uit onderzoek, dat we samen met De Normaalste Zaak, onder circa 200 inclusieve ondernemers hebben verricht, blijkt dat 80% verwacht eind van dit jaar evenveel of zelfs meer mensen uit de doelgroep in dienst te hebben. Dat, en het feit dat de doelstellingen uit de Banenafspraak de afgelopen vijf jaar zijn gehaald en in 2019 met 11.000 zijn overtroffen, laat zien dat er een inclusieve beweging op de arbeidsmarkt is ontstaan. Steeds meer werkgevers ontdekken dat inclusie loont.

Lees hier de volledige kamerbrief

By |2020-07-02T12:53:36+02:002 juli 2020|Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok