Uitstel Breed Offensief slecht nieuws voor inclusieve werkgevers

De invoering van het Breed offensief, bedoeld om de uitvoering van de banenafspraak gemakkelijker te maken voor werkgevers en werkzoekenden, wordt uitgesteld. Delen van het plan zouden nu pas in 2023 ingevoerd kunnen worden. Dat is slecht nieuws voor inclusieve werkgevers.

De planning voor de uitvoering van het Breed offensief is feitelijk in drie delen gesplitst. Het deel dat via lagere wetgeving te realiseren is, is nu al van kracht (het versterken van werkgeversdienstverlening) of zal vanaf 1 juli (uniforme loonwaardebepaling) gaan gelden.

Een groot deel van het Breed offensief zal niet eerder dan 1 januari 2022 in werking treden. De vereenvoudigingen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), ook een wezenlijk onderdeel van het wetsvoorstel Breed offensief, zullen niet eerder dan 1 januari 2023 worden ingevoerd.

Parlement

Of de wijzigingen überhaupt worden doorgevoerd, hangt overigens af van de Eerste en Tweede Kamer. Zij moeten immers nog stemmen over veel van de voorstellen. Dit terwijl de plannen al in september 2018 zijn aangekondigd en meer dan een jaar geleden voor het eerst naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Hard nodig

Het Breed offensief is bedoeld om inclusief werkgeven gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld door loonkostensubsidie te vereenvoudigen en te verbeteren en knelpunten rond de no-riskpolis weg te nemen. Wij steunen de doelen van het Breed offensief, maar zien in de plannen echter niet de ideale oplossing. Het is wel een stap in de goede richting. Het zou zonde zijn nog zo lang te moeten wachten op deze verbeteringen terwijl ze hard nodig zijn.

De banenafspraak loopt door en vereenvoudiging van regelgeving is dringend nodig om de doelen uit de banenafspraak te kunnen realiseren. Aart van der Gaag, boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen’ noemde het daarom gisteren in zijn column een duidelijk en verkeerd signaal richting inclusieve werkgevers.

By |2021-04-09T09:06:14+02:0031 maart 2021|Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok