Trendrapportage banenafspraak eerste kwartaal 2019

Tussen 1 januari 2013 en 1 april 2019 zijn in totaal 51.978 banen gerealiseerd voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak. 41.794 banen via een regulier dienstverband en 10.184 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak, die UWV gisteren publiceerde.

Ten opzichte van het eerste kwartaal 2018 zijn er 13.454 extra banen via een regulier dienstverband bijgekomen voor mensen uit de doelgroep: 11.505 daarvan bij marktwerkgevers, 1.948 bij de overheid. Sinds de nulmeting, 31 december 2012, zijn er 41.794 extra banen via een regulier dienstverband te noteren: 2.945 bij de overheid en 38.850 in de markt. Daarnaast zijn er 10.184 extra banen via een uitzendcontract of detachering.

In totaal zijn er tot en met het eerste kwartaal 2019 51.978 banen bijgekomen. De doelstelling van de banenafspraak voor 2019 is het realiseren van 55.000 extra banen (15.000 bij de overheid en 40.000 bij de markt).

Bureaucratische grillen
In vergelijking met het voorgaande kwartaal is er sprake van een netto banenverlies van 1.411 banen. Een deel van dit verlies komt door de uitstroom van werkzame personen binnen de WSW-detachering (banenafspraak) naar WSW Beschut Werk (geen banenafspraak). Dat betekent baanbehoud voor de mensen waar het allemaal om te doen is.

Tegelijkertijd laat echter ook de grillen van de bureaucratische manier van tellen en schuiven met cijfers zien. Daarnaast wekt het enige verwondering dat de cijfers zijn vergeleken met de trendrapportage over het eerste kwartaal 2018. In de onlangs gepubliceerde definitieve cijfers over vorig jaar had UWV de aantallen echter al naar beneden bijgesteld.

Blijkens de trendrapportage stond tegenover een instroom van 6.070 mensen in het doelgroepregister een uitstroom van 3.327 mensen. De netto toename van personen in het doelgroepregister bedraagt daardoor 2.743. Dat is een punt van zorg. Zeker gekoppeld aan de voortdurende moeite die werkgevers hebben bij het vinden van voldoende werkfitte kandidaten en het kabinetsvoornemen om vrijwillige uitstroom uit het doelgroepenregister mogelijk te maken. Voldoende kandidaten in de doelgroep is immers een allereerste vereiste om aan de afspraken uit de banenafspraak te kunnen blijven voldoen.

Regionale trendrapportage Banenafspraak eerste kwartaal 2019

By |2019-07-30T16:04:17+02:0030 juli 2019|Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok