Tijd voor experimenten

Onzekere tijden vragen om creativiteit, experimenten en een realistische dosis optimisme. En ja, dit zijn zeer onzekere tijden. Deze week werd bekend dat er inmiddels 330.000 mensen werkloos zijn. En dan heeft de NOW-regeling nog een dempend effect. Maar nieuwe doelgroepen komen er massaal aan. Zo is de werkloosheid onder jongeren de afgelopen maanden verdrievoudigd.

Een aantal sectoren waar veel mensen uit de doelgroep banenafspraak in kon werken heeft het moeilijk. Denk aan de horeca en catering. De banenafspraak op de agenda houden, wordt de grootste uitdaging en onze belangrijkste taak in de komende drie jaar.

Ondernemers moeten zorgen dat hun bedrijf overeind blijft en dat ze hun werknemers in dienst kunnen houden. Tijdelijke contracten worden niet verlengd. De nodige gecreëerde banen staan op de tocht omdat het werk dat ze vervullen minder gevraagd is of omdat het niet betaald kan worden. Nieuwe werknemers aanstellen zal in veel gevallen even niet aan de orde zijn.

Ook nu zitten veel mensen uit de doelgroep banenafspraak thuis. Dat leidt tot problemen. Het is voor veel mensen in de doelgroep namelijk nog net iets belangrijker om bezig te zijn en een gestructureerde dagindeling te hebben.

Is het dan alleen maar somber?
Gelukkig niet. Natuurlijk zijn er ook sectoren waar juist nu behoefte is aan extra menskracht, bijvoorbeeld in de logistiek, de schoonmaak of de distributie. Overheidswerkgevers hebben de uitgelezen kans om de achterstanden bij de vervulling van de banenafspraak in te lopen. Degenen met flexibele banen, die hun contract verliezen, kunnen wellicht naar andere sectoren geholpen worden.

Omdat niemand precies weet wat er gaat gebeuren en niemand dus ook pasklare oplossingen heeft, is het tijd volop te gaan experimenteren. De sociale werkvoorziening, nu ook nog slechts mondjesmaat open, zou wellicht tijdelijk voor opvang kunnen zorgen. We kunnen denken aan pilots rondom gedeeld werkgeverschap en platformen als NLwerktdoor kunnen een rol spelen om mensen snel van werk naar werk te helpen. Laten we samen ontdekken wat werkt, eerlijk toegeven welke pogingen stranden en de successen delen.

Wij zullen dat met publiciteit en goede voorbeelden ondersteunen.

_________

Aart van der Gaag, een leven lang werkzaam (publiek en privaat) op de arbeidsmarkt. Boegbeeld VNO/MKB/LTO, inzet 100.000 arbeidsbeperkten, inspirator overheid voor de 25.000 banen.

By |2020-06-19T12:34:48+02:0019 juni 2020|Columns, Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok