Het Sociaal Innovatiefonds maakt de business case van een inclusieve werkvloer sluitend

Een inclusieve arbeidsmarkt staat hoog op de (politieke) agenda. Maar pakken we het wel op de juiste manier aan? Als we echt een duurzaam verschil willen maken, is intrinsieke motivatie bij de werkgever cruciaal. Dat bereiken we niet door te compenseren voor misgelopen loonwaarde, maar wél met een sluitende business case.

Daarvoor wordt nu het Sociaal Innovatiefonds in het leven geroepen. Het Sociaal Innovatiefonds is een initiatief van het ministerie van SZW met als doel om werkgevers te stimuleren en te ondersteunen bij het doen van investeringen om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak aan te nemen.

Uit diverse onderzoeken weten we dat steeds meer werkgevers inzien dat een inclusieve werkvloer loont. En toch gaan maar weinig werkgevers daadwerkelijk over tot het investeren hierin. Uit de haalbaarheidsstudie die Social Finance NL vorig jaar heeft uitgevoerd, blijkt dat het ontbreken van de financiering voor deze investeringen een belangrijke reden is. Bovendien zijn de huidige stimuleringsmaatregelen allemaal gericht op het achteraf compenseren van de werkgever, terwijl investeringen in een inclusieve werkvloer juist vooraf plaats vinden. En brengen de huidige stimuleringsmaatregelen de nodige complexiteit met zich mee.

Hoe kan het dan anders? Door de werknemer belangrijk te maken voor de werkgever. Waarbij aanpassingen van processen of de introductie van nieuwe technieken de afstand tot de arbeidsmarkt gaan overbruggen. Daar zit wat mij betreft de sleutel voor een duurzame inclusieve werkvloer: de kracht van een lonende business case. Het is al talloze keren aangetoond dat deze business case er is. Nu moeten we er alleen voor zorgen dat werkgevers dit gaan zien en dat hij sluitend gemaakt wordt.

Dat doen we door enerzijds financiering te organiseren voor harde investeringen, maar ook door in te zetten op zaken als begeleiding en coaching en het wegnemen van administratieve drempels. En daar hebben we alle stakeholders in de arbeidsmarktregio voor nodig. Dus niet alleen de werkgever, maar ook de gemeente, het UWV, het werkgeversservicepunt, SW-bedrijven, financiers en filantropische organisaties.

We richten ons op resultaten voor de doelgroep én de werkgever. De weg daar naartoe is de business case, om zo de werkgever duurzaam in beweging te zetten. En zo komen we uit bij de inclusieve arbeidsmarkt waar we allemaal naar streven.

_________

Als manager bij Social Finance NL adviseert Rob Peelen zowel overheden als maatschappelijke organisaties bij het opschalen van hun impact en het duurzaam financieren hiervan. Bij het Sociaal Innovatiefonds werkt Social Finance NL samen met Deloitte, SEO Economisch Onderzoek en StartGreen Capital.

By |2020-09-25T13:27:22+02:0025 september 2020|Columns, Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok