SCP kritisch over Participatiewet, Banenafspraak lichtpunt

Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde vandaag de eindevaluatie van de Participatiewet. Het SCP is kritisch. Volgens het planbureau heeft de invoering van de Participatiewet nauwelijks geleid tot meer baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Banenafspraak, strikt genomen geen onderdeel van de Participatiewet, geeft volgens het planbureau wel reden tot optimisme.

De Participatiewet werd in 2015 ingevoerd. Met de invoering van de Participatiewet werden taken overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. De tegenvallende resultaten, zo schrijft het SCP, zijn onder andere te wijten aan opstartproblemen bij de gemeenten. Ook de aannames achter de wet en de financiering ervan zorgen volgens het planbureau voor obstakels.

Het SCP constateert dat de Banenafspraak, strikt genomen geen onderdeel van de Participatiewet, een stimulans is voor werkgevers om kansen te bieden aan mensen met een beperking. Jonggehandicapten met arbeidsvermogen zagen hun baankansen daarentegen stijgen.

Ontzorgen?
Als algemene opmerking over de werking van de Participatiewet en de Banenafspraak schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau: “In de praktijk blijkt dat van één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt nog geen sprake is. Nog steeds bestaan er verschillende regelingen voor verschillende groepen, zoals de groepen die nog onder de oude Wsw- en Wajong-regeling(en) vallen en de groepen die recht hebben op beschut werk of onder de banenafspraak vallen. Ook hebben gemeenten beleidsvrijheid in de uitvoering van de Participatiewet, wat kan leiden tot onduidelijkheid bij (grote) werkgevers die te maken hebben met verschillende gemeenten. Van een vermindering van complexiteit of onduidelijkheid is nog geen sprake – niet voor werkgevers en niet voor de doelgroep. Om mensen uit de doelgroep in dienst te nemen is het voor werkgevers belangrijk dat zij ‘ontzorgd’ worden, zo geven zij herhaal delijk aan. De complexiteit in het systeem draagt niet bij aan die ont zorging en zal werkgevers weinig stimuleren om meer kansen te bieden aan mensen in de doelgroep. ”

De eindevaluatie vindt u hier

By |2019-11-19T12:11:53+02:0019 november 2019|Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok