Reactie rapport en nieuwsberichten Banenafspraak

Vandaag verschenen berichten in de media naar aanleiding van een door Cedris in opdracht gegeven rapport over de stand van zaken Banenafspraak. Dit rapport schetst geen accuraat beeld van de beweging die op gang is gebracht op de arbeidsmarkt en bevat diverse aannames.

In het rapport worden een aantal uitgangspunten van de banenafspraak ter discussie gesteld, zoals:

  • telling van 25,5 uur als een baan ipv FTE telling
  • het feit dat jongeren uit pro- en vso toegevoegd zijn aan doelgroep Banenafspraak
  • idem voor het meetellen van detacheringen en Wajong (oude regeling)

Het rapport wil een discussie voeren over wie er toegelaten wordt tot de doelgroep Banenafspraak en wat de definitie is van een ‘nieuwe baan.’ Er wordt bijvoorbeeld bezwaar gemaakt tegen het meetellen van detacheringen van uit de SW. Daarbij wordt gemakshalve vergeten dat het wel om nieuwe banen bij werkgevers gaat. Ook klinkt kritiek op het feit schoolverlaters uit het praktijkonderwijs in aanmerking kunnen komen voor een doelgroepstatus. Terwijl het hier om een groep gaat, die zonder ondersteuning de sprong naar de arbeidsmarkt in veel gevallen mist en dan zonder uitkering thuis komt te zitten.

De resultaten van de Banenafspraak, binnen de spelregels zoals we die met elkaar hebben afgesproken, worden bijgehouden door UWV. Daar houden wij ons graag aan vast. Ook de auteur van het rapport betwist de cijfers van UWV niet. Hij noemt de polis administratie, ‘voor wat betreft het feitelijk en actueel zicht op het aantal banen in Nederland de meest betrouwbare en nauwkeurige bron.’

De beweging op de arbeidsmarkt hebben we uitgebreid kunnen zien tijdens de afgelopen Week van de 1000 Voorbeelden en wordt bewerkstelligt door de inspanningen van talloze mensen met een arbeidsbeperking die de afgelopen jaren werk hebben gevonden en hun werkgevers. De afspraken uit de Banenafspraak lopen tot 2026. Wij blijven vasthouden aan de doelen uit de afspraak door werkgevers te informeren en te inspireren rond dit onderwerp!

 

 

By |2020-11-11T11:19:21+02:0011 november 2020|Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok