Op naar de 100.000! Banen Op naar de 25.000! Banen
Profiel2016-06-16T12:24:28+02:00
MatchForce

Zuid-Holland, Rotterdam

Actieve regio's:
Zuid-Holland
website

MatchForce

Re-integratie & Jobcoaching

MatchForce heeft een missie: werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt helpen aan gezonde, duurzame en passende arbeid. Wij streven deze doelstelling na vanuit de visie dat iedere werkzoekende die problemen ondervindt bij het vinden van betaald werk, ongeacht de aard van belemmering, recht heeft op extra ondersteuning om weer aan het werk te komen.

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Dit biedt volop kansen voor werkgevers en werknemers. Een van die mogelijkheden is het recht op persoonlijke ondersteuning door een jobcoach. MatchForce helpt uw bedrijf bij het vinden en behouden van geschikte kandidaten.

Door MatchForce in het wervings- en begeleidingsproces te betrekken, weet u zeker dat u een geschikte medewerker vindt, die vervolgens persoonlijk zal worden begeleid richting zelfstandigheid. Wij informeren en adviseren werkgevers vrijblijvend over het in dienst nemen van werknemers die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet.

De potentiële werknemers die onder de Participatiewet vallen, hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege een lichamelijke of psychische beperking. Ondersteuning op de werkvloer is vaak noodzakelijk.

Onze jobcoaches hebben veel ervaring in het begeleiden van medewerkers uit deze doelgroep.
Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok